Gx. Phước Bình: Cha Phêrô Trần Xuân Sơn nhận nhiệm sở mới – Ngày 10.5.2023

0
90

GX. PHƯỚC BÌNH: 

CHA PHÊRÔ TRẦN XUÂN SƠN NHẬN NHIỆM SỞ MỚI – NGÀY 10.5.2023

***

Sáng ngày 10.5.2023, Cha Phêrô Trần Xuân Sơn (nguyên Chánh xứ Đồng Tiến, Hạt Bình Giã) đã đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mảnh đất Gx. Phước Bình trong tư cách chủ chăn trước sự chào đón nồng nhiệt của cộng đoàn tín hữu giáo xứ. Cha Phêrô đến theo sự bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, và trở thành vị mục tử tiếp theo của đoàn chiên Gx. Phước Bình, tiếp nối Cha Giuse Vũ Minh Đạo (được sai đến phục vụ Gx. Song Vĩnh, Hạt Long Hương).

XEM HÌNH

Vào lúc 09g00, cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi lễ nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Phêrô do chính Đức cha Emmanuel chủ sự, trước sự chứng hiện của quý cha, cách riêng quý cha Hạt Bà Rịa và Bình Giã cùng quý tu sĩ nam nữ.

Sau nghi thức nhận xứ là thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Phêrô chủ tế.

Ruby Quang Tín – Trí Thức

nguồn: WGPBR