Gx. Ngãi Giao: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Phaolô Lê Trần Hoàng Phan

0
728

Gx. Ngãi Giao: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Phaolô Lê Trần Hoàng Phan

***

Vào lúc 09g00 ngày 07.05.2021, tại giáo xứ Ngãi Giao- Hạt Bình Giã, Đức Cha Emmauel- Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Phaolô Lê Trần Hoàng Phan (nguyên Chánh xứ Giáo xứ Đông Hải – Hạt Long Hương). Cha Phaolô được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Ngãi Giao (Hạt Bình Giã) thay cho Cha Phanxicô Xaviê Đinh Huỳnh Phùng (nghỉ hưu). Tham dự nghi thức còn có quý Cha Quản hạt, quý Cha cố và quý Cha trong giáo phận, cùng một số tu sĩ và giáo dân thuộc Giáo xứ Ngãi Giao và các giáo xứ liên hệ.

Ảnh: Anh Khoa

XEM HÌNH

nguồn: WGPBR