Gx. Chánh Tòa: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày Đức Cha Emmanuel chấp chính Giáo phận Bà Rịa

0
212

Gx. Chánh Tòa: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày Đức Cha Emmanuel chấp chính Giáo phận Bà Rịa

WGPBR- Vào lúc 5g00 sáng thứ Năm ngày 06.5.2021, tại nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã dâng thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 04 năm ngày ngài chấp chính Giáo phận Bà Rịa.

XEM THÊM HÌNH

Hiệp dâng Thánh lễ với do Đức Cha có Cha Tổng đại diện, Cha Chưởng ấn, Cha Văn phòng Tòa Giám mục và Quý Cha Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa cùng các chủng sinh, tu sĩ và giáo dân Giáo xứ Chánh Tòa.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận thay mặt cộng đoàn dân Chúa Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng hiệp lời chúc mừng Đức Cha và xin hợp với Đức Cha dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện đặc biệt cho Ngài và cho giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Emmanuel cảm ơn Cha Tổng đại diện đã đại diện cộng đoàn chúc mừng Ngài, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng tất cả mọi người trong giáo phận,hôm nay không chỉ cầu nguyện cho Vị Mục Tử, nhưng cầu nguyện cho tất cả đoàn chiên, cho Giáo phận Bà Rịa, để tất cả mọi người đều được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đều bước đi trong ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần…

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về cột mốc mà Giáo phận đón nhận một Mục Tử từ ơn thánh Chúa, từ Hội thánh. Khi nhớ tới điều đó, mỗi người chúng ta, không phải chỉ để nhớ một sự kiện đã xảy ra cách đây 4 năm, không phải để nhớ một thánh lễ chúng ta đã cử hành 4 năm qua, nhưng là để làm mới lại – làm mới lại một sự nối kết mỗi người chúng ta, qua một vị chủ chăn, với sự liên kết của đoàn chiên giáo phận… Chính Lời Chúa hôm nay, chính bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chỉ cho chúng ta cách thức để làm mới lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta và riêng đối với một quy mô rộng hơn trong giáo phận chúng ta, đó là lòng yêu mến…Xin Chúa, đối với giáo phận chúng ta, nếu Chúa thấy Giám mục giáo phận còn thiếu gì, xin Chúa nâng đỡ; Chúa thấy đoàn chiên – từ các linh mục cho đến giáo dân, còn thiếu ơn gì, chúng ta xin Chúa tuôn đổ, để giúp cho tất cả mọi người chúng ta ở lại trong tình yêu mến Chúa và bước đi, cả giáo phận, trong sự soi dẫn của Thánh Thần, trong ân sủng của Chúa Giêsu, trong tình yêu của Chúa Cha, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tất cả chúng ta đều luôn sống trong tình yêu của Chúa.

Tiếp sau lời nguyện cộng đoàn, thánh lễ tiếp tục phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha cảm ơn quý Cha và mọi người hiện diện – đại diện cộng đồng giáo phận, đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Cảm ơn tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã cầu nguyện nhiều, cầu nguyện hằng ngày cho ngài, xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài và cho giáo phận được tràn đầy ơn thánh Chúa, luôn sống yêu thương, hiệp nhất và bình an.

Sau khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, hợp với ca đoàn hát bài ca “Vâng nghe Thánh Thần”, cộng đoàn phụng vụ cùng dâng lên Chúa tâm tình thiết tha, cầu nguyện cho vị Cha chung của Giáo phận và cũng là tâm tình cộng đoàn cầu nguyện cho mình trong cuộc sống đức tin nơi môi trường sống của mỗi người.

Jos. Vũ Quế

nguồn:WGPBR