Gx. Bãi Dâu: Nghi lễ nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Quang Hóa – Ngày 12.5.2023

0
202

GX. BÃI DÂU: NGHI LỄ NHẬN XỨ

CỦA CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE NGUYỄN QUANG HÓA

NGÀY 12.5.2023

***

Sau 8 năm coi sóc đoàn chiên Gx. Song Vĩnh (Hạt Long Hương), ngày 12.5.2023, Cha Giuse Nguyễn Quang Hóa đã được Đức cha Giáo phận bổ nhiệm làm Tân Chánh xứ Gx. Bãi Dâu (Hạt Vũng Tàu), phụ trách Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.

XEM HÌNH

Lúc 09g00, nghi lễ nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Giuse đã diễn ra do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự, trước sự chứng kiến của các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Đây cũng là ngày cuối trong đợt thuyên chuyển linh mục năm 2023 của Giáo phận Bà Rịa.

Sau nghi thức nhận xứ là thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

Jacbao Phạm- Tôma Thăng

nguồn: WGPBR