Giáo xứ Quảng Nghệ: Cha Phêrô Nguyễn Châu Sinh nhận nhiệm sở mới- Ngày 18.5.2022

0
51

GIÁO XỨ QUẢNG NGHỆ:

CHA PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU SINH NHẬN NHIỆM SỞ MỚI- NGÀY 18.5.2022

***

Ngày 18.5.2022, Cha Phêrô Nguyễn Châu Sinh (nguyên Chánh xứ Giáo xứ Vinh Hà- Giáo hạt Bình Giã) được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm Tân Chánh xứ Giáo xứ Quảng Nghệ- Giáo hạt Bình Giã thay cho Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lâm (thuyên chuyển về làm Chánh xứ Giáo  xứ Phước Lâm thuộc hạt Bà Rịa ngày 17.5.2022 vừa qua).

XEM HÌNH

Đúng 9g00, Đức cha Emmanuel- Giám mục Giáo phận đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Phêrô, với sự hiện diện của Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Tôma Hải Sơn; Cha Văn phòng Tòa Giám mục; quý Cha Quản hạt; Quý Cha; Quý tu sĩ cùng  đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Quảng Nghệ, Vinh Hà và các giáo xứ liên hệ.

Nghi thức nhậm xứ gồm 3 phần:

1. TIẾP ĐÓN:

* Công bố và trao văn thư bổ nhiệm

Linh mục Văn phòng Tòa Giám mục công bố văn thư bổ nhiệm để cho mọi người biết linh mục chánh xứ đích thực là người được Đấng Bản Quyền sai đến để phục vụ giáo xứ này.

Chính tay Đức Giám mục trực tiếp trao văn thư bổ nhiệm cho Linh mục Tân Chánh xứ như biểu lộ sự ủy quyền: linh mục chánh xứ là đại diện của Đức Giám mục tại giáo xứ này, để phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

* Trao dây Các Phép và sách Tin mừng

Dây Các Phép là biểu tượng kho tàng lưu giữ ân thiêng của Giáo hội. Nhận Dây Các Phép này, vị linh mục chủ chăn nhận quyền ban các bí tích cho các tín hữu.

Dân Chúa được triệu tập bởi lời của Thiên Chúa hằng sống (1P 1, 23). Lời đó phải được đặc biệt tìm thấy nơi miệng lưỡi linh mục. Nhận sách Tin mừng, vị linh mục chủ chăn nhận quyền giáo huấn, để khi công khai giảng huấn, khi truyền dạy hoặc khi giải thích giáo lý của Giáo hội, vị linh mục chủ chăn phải hiệp thông với Giáo hội, cách riêng với Đức Giám mục giáo phận.

* Đức cha ban huấn từ

* Đại diện giáo dân chào mừng, cám ơn và bày tỏ niềm vui

2. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN VÀ THỀ TRUNG THÀNH

Là thừa tác viên của Giáo hội, linh mục chánh xứ có bổn phận phải giữ cho chân lý đức tin và phong hóa được nguyên vẹn. Vì thế, trước khi nhận lãnh và thi hành chức vụ, linh mục chánh xứ phải tuyên xưng đức tin và thề trung thành với Giáo hội, như một người tôi tớ trung tín, trong khi thi hành chức năng nhân danh Giáo hội, trước thẩm quyền của Giáo hội.

3. CÁC NGHI THỨC DIỄN NGHĨA:

* Mở cửa Nhà Tạm

Linh mục Tân Chánh xứ đến mở cửa Nhà Tạm, chạm tay vào Bình Thánh, với ý nghĩa từ đây trong thừa tác vụ linh mục, ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu Thánh Thể và trao ban Chúa Giêsu bánh trường sinh cho đàn chiên của mình.

* Ngồi tòa Giải tội

Giáo hội là bí tích của Ơn Cứu Độ, tức là bí tích của sự tha thứ và hoà giải. Linh mục là lời mời gọi ân cần cho con người tìm về gặp gỡ Thiên Chúa là tình yêu. Ngồi nơi tòa Giải tội, như một người cha nhân lành, Linh mục được ủy thác để nói lên lời tha thứ và giao hòa cùng Thiên Chúa. Đây là nơi đón tiếp tội nhân, nơi vui mừng cho người tội lỗi trở lại, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô.

* Ngồi ghế chủ tọa

Linh mục Tân Chánh xứ trở về chỗ ngồi của vị chủ chăn trong giáo xứ. Vị trí của một quyền bính, song là quyền bính của yêu thương để phục vụ như Đức Kitô.

* Ký nhận biên bản

Nghi lễ được kết thúc với việc ký kết biên bản của Linh mục Cựu và Tân Chánh xứ, cùng với sự ký nhận của Đức Giám mục Giáo phận, Linh mục Chưởng ấn, Linh mục Quản hạt sở tại và đại diện giáo dân.

Cuối cùng là thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Phêrô chủ tế. Cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho đoàn chiên Giáo xứ Quảng Nghệ một vị chủ chăn mới.

BTT. GPBR.

Nguồn: WGPBR