Giáo xứ Long Tân: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu- Ngày 26.9.2020

0
135

Giáo xứ Long tân: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu- Ngày 26.9.2020

***

WGPBR- Vào lúc 18g00 ngày 26.9.2020, giáo xứ Long Tân- Hạt Bà Rịa đã long trọng cử hành thánh lễ ban bí tích Thánh Thể lần đầu cho 12 em thiếu nhi trong giáo xứ. Thánh lễ do Cha Giuse Tôn Khánh Duy, OP chủ tế. Hiện diện hiệp thông trong thánh lễ có Cha Chánh xứ Phaolô Chu Đăng Khải; quý tu sĩ, quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ.

Ảnh: JB. Phạm

XEM HÌNH