Giáo xứ Kim Long:  Mừng đón vị mục tử mới: Linh mục Giuse Trần Quốc Dân

0
64

Linh mục chánh xứ phải là người tuyên xưng Đức Tin, sống niềm tin. Và Đức tin cũng chính là nền tảng của mọi hoạt động trong cộng đoàn Giáo xứ” – Đó cũng là lời huấn từ của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trong ngày lễ nhận xứ mới của Linh mục Giuse Trần Quốc Dân (nguyên Phó xứ Đức Mỹ). Cha Giuse vừa được Đức cha Emmanuel bổ nhiệm làm Tân Chánh xứ Giáo xứ Kim Long – Giáo hạt Bình Giã tiếp nối sứ vụ của Cha Phanxicô Xaviê Đinh Huỳnh Phùng (đã được thuyên chuyển về làm Chánh xứ Ngãi Giao – Hạt Bình Giã vào ngày 19.6 vừa qua).

xem hình tại đây

Vào lúc 09g00 ngày 21.6.2017, Đức cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận đã chủ sự Nghi thức Nhận xứ với sự hiện diện của Cha Quản hạt Bình Giã, quý cha cố, quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Long, Giáo xứ Đức Mỹ, Giáo họ Biệt lập Đá Bạc và các xứ liên hệ.

Sau lời kinh Chúa Thánh Thần của toàn thể cộng đoàn, Cha Phaolô Chu Đăng Khải – Quản lý Tòa Giám mục mở đầu Nghi thức Nhận xứ bằng việc công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Trần Quốc Dân về làm chánh xứ Giáo xứ Kim Long. Sau đó, Đức cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ. Tiếp đến, Đức cha giáo phận trao Dây Các Phép (quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong bài huấn từ, Đức cha Emmanuel đã nhắc đến sứ vụ cao cả của một linh mục chánh xứ. Đức cha chia sẻ: “Với tư cách là một linh mục chánh xứ, các linh mục được sai đến với một sứ vụ nặng hơn, sâu hơn. Không chỉ là để điều hành giáo xứ, để tiếp công việc của cha tiền nhiệm, nhưng phải là người gìn giữ nguyên tuyền đức tin của cộng đoàn, hướng dẫn giáo dân đón nhận các giáo huấn của Hội thánh, giúp giáo dân hiểu và sống con đường Chúa Giêsu đã đi…Linh mục chánh xứ phải dẫn dắt cộng đoàn để cùng cộng đoàn sống trong trong tinh thần hiệp thông của giáo hội; đến với cộng đoàn không chỉ là qua những sinh hoạt bình thường, nhưng phải là những sinh hoạt làm cho cộng đoàn triển nở trong lòng giáo hội, được dự phần vào việc xây dựng và mở mang nước trời…

Sau phần huấn từ của Đức cha Giáo phận, một vị đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã nói lên lời cảm tạ, tri ân Đức cha, Cha Nguyên Chánh xứ và Cha Tân Chánh xứ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn.

Tiếp theo, Cha Tân Chánh xứ Giuse đọc lời tuyên xưng Đức Tin và hứa trung thành với Mẹ Giáo hội. Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa và kí nhận biên bản bàn giao.

Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Long ra về trong niềm hân hoan phấn khởi, hướng về tương lai với niềm tin tưởng Thiên Chúa sẽ tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn lành của Người xuống trên từng gia đình, từng con người qua bàn tay vị mục tử mới, để Giáo xứ Kim Long ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất yêu thương.

Tin: Nhật Thiện

Ảnh: BTT. Giáo hạt Bình Giã