Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Lê Quang Hảo

0
162

1

Lúc 08g30 ngày 04.01.2015, tại Giáo xứ Đồng Tiến, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã chủ sự Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Lê Quang Hảo, thân phụ của Cha Giuse Lê Quang Tuấn (Dòng Chúa Cứu Thế) và Cha G.M. Vianney Lê Quang Tấn (Chánh xứ Hải An).

Đồng tế với Đức Cha Chánh Tôma có Đức Cha Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha Quản hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo phận Bà Rịa, đặc biệt quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Ngoài ra còn có đông đảo sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, nhất là quý Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cùng anh chị em giáo dân Giáo xứ Đồng Tiền và các giáo xứ liên hệ.

Sau lời cám ơn của gia đình tang quyến, Cha Đaminh Hoàng Quốc Hùng, Chánh xứ Đồng Tiến đã chủ sự Nghi thức Tiễn biệt Ông Cố Phêrô, sau đó cộng đoàn tiễn đưa Ông Cố Phêrô đến nơi an nghỉ cuối cùng nơi Đất Thánh Giáo xứ Đồng Tiến.

Tin: BTT.GPBT.

Ảnh: Oanh Trần – Trịnh Văn Nhân

AntangOngCoChaTan(55).JPGAntangOngCoChaTan(56).JPGAntangOngCoChaTan(58).JPGAntangOngCoChaTan(59).JPGAntangOngCoChaTan(1).JPGAntangOngCoChaTan(2).JPGAntangOngCoChaTan(3).JPGAntangOngCoChaTan(4).JPGAntangOngCoChaTan(7).JPGAntangOngCoChaTan(8).JPGAntangOngCoChaTan(10).JPGAntangOngCoChaTan(11).JPGAntangOngCoChaTan(12).JPGAntangOngCoChaTan(13).JPGAntangOngCoChaTan(14).JPGAntangOngCoChaTan(15).JPGAntangOngCoChaTan(16).JPGAntangOngCoChaTan(17).JPGAntangOngCoChaTan(18).JPGAntangOngCoChaTan(19).JPGAntangOngCoChaTan(20).JPG1.jpgAntangOngCoChaTan(21).JPGAntangOngCoChaTan(22).JPGAntangOngCoChaTan(23).JPGAntangOngCoChaTan(24).JPGAntangOngCoChaTan(25).JPGAntangOngCoChaTan(26).JPGAntangOngCoChaTan(27).JPGAntangOngCoChaTan(28).JPGAntangOngCoChaTan(29).JPGAntangOngCoChaTan(30).JPGAntangOngCoChaTan(31).JPGAntangOngCoChaTan(32).JPGAntangOngCoChaTan(33).JPGAntangOngCoChaTan(34).JPGAntangOngCoChaTan(35).JPGAntangOngCoChaTan(36).JPGAntangOngCoChaTan(38).JPGAntangOngCoChaTan(39).JPGAntangOngCoChaTan(41).JPGAntangOngCoChaTan(42).JPGAntangOngCoChaTan(44).JPGAntangOngCoChaTan(45).JPGAntangOngCoChaTan(46).JPGAntangOngCoChaTan(47).JPGAntangOngCoChaTan(48).JPGAntangOngCoChaTan(50).JPGAntangOngCoChaTan(51).JPGAntangOngCoChaTan(52).JPGAntangOngCoChaTan(53).JPGAntangOngCoChaTan(54).JPGAntangOngCoChaTan(61).JPGAntangOngCoChaTan(62).JPGAntangOngCoChaTan(63).JPGAntangOngCoChaTan(65).JPGAntangOngCoChaTan(67).JPGAntangOngCoChaTan(69).JPGAntangOngCoChaTan(70).JPGAntangOngCoChaTan(72).JPGAntangOngCoChaTan(73).JPGAntangOngCoChaTan(74).JPGAntangOngCoChaTan(75).JPGAntangOngCoChaTan(76).JPG