Giáo xứ Chánh Tòa: Đức Cha Tôma cử hành Thánh lễ Tro khai mạc Mùa Chay thánh 2017

0
179

“Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo” (Ge 2,13)

Đây là sứ điệp Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm gửi đến động đoàn dân Chúa trong bài giảng Thánh lễ thứ Tư lễ Tro, được cử hành vào lúc 5g00, sáng thứ Tư, 01.3.2017, tại nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Thánh lễ do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Cha  Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh- Chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa và các Cha phó xứ. Đông đủ các thành phần dân Chúa trong giáo xứ sốt sắng tham dự Thánh lễ.

Mở đầu bài giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Tôma đã lặp lại lời ngôn sứ Giô-en mời gọi dân Israel phạm tội bất trung trở về với Chúa, trở về với tha nhân và trở về với chính mình: “Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo”. Từ lời ngôn sứ Giô-en kêu gọi dân chúng, Đức Cha đã quảng diễn về việc “xé lòng”, về tập tục “xé áo” của người Do Thái trong Cựu ước để nói về việc ‘xé lòng” của các tín hữu khi cảm nhận được tình hương của Chúa, khi lạm dụng và phản bội tình thương ấy, sống trái với giáo huấn của Chúa. Dẫn giải trường hợp “xé lòng” của Vua Đa-Vít, của người con đi hoang trong Kinh Thánh, Đức Cha chỉ dạy việc ăn năn sám hối, phải đi liền với sự hoán cải nội tâm và biến đổi đời sống. Mùa Chay là mùa ăn năm sám hối, nếu không có sự hoán cải nội tâm, mùa Chay chỉ là một sự kiện văn hóa, một nghi thức sám hối mang tính hình thức. Để sống tâm tình mùa Chay, các tín hữu phải thực hành ba việc: cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Cầu nguyện để được ơn Chúa thánh hóa đời sống, chay tịnh để khổ chế, hy sinh, hãm mình, để sửa chữa lại những sự tham lam, những tham vọng, những tội lỗi mình đã gây ra và thực thi bác ái. Thực thi bác ái bao giờ cũng đi kèm với cầu nguyện và chay tịnh trong mùa Chay.

Đức Cha đã dùng lời ngôn sứ Isaia để chỉ dạy cách thức ăn chay: Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?. Và, chính Chúa Giêsu khi loan báo Tin Mừng cứu độ đã không ngừng kêu gọi mọi người hãy thực thi bác ái. Chúa đã tự đồng hóa mình với những người cùng khổ, những người đói khát, những người trần truồng, những người lỡ đường, những người đau khổ, những người bị giam cầm… Chính Chúa đã nói: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Đức Cha cũng đã dùng lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Mùa Chay 2017: “Tha nhân là một hồng ân” để chỉ dạy các tín hữu sống mùa Chay Thánh. Ngài nói: “Tha nhân là ai? Là những người khác, là những người trong gia đình của mình, là những người trong cộng đồng xứ đạo, là những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Tha nhân là một hồng ân Chúa ban để giúp chúng ta biết mở lòng, xé lòng ra, mở rộng con tim mình với những người ấy, nhất là với những người đau khổ, bệnh tật, những người túng thiếu, những người bị loại trừ, những người bị khinh dể… Những người ấy là hồng ân Chúa ban để chúng ta nhìn ra những người ấy phản chiếu đời sống của chúng ta và chúng ta nhìn họ như là chính Chúa đang hiện diện và đồng hành với chúng ta qua những tha nhân ấy”.

Cuối bài giảng Đức Cha nhắn nhủ: “Xé áo chưa đủ, phải xé lòng. Xé lòng là chúng ta biết mở rộng lòng mình đến với mọi người. Mùa Chay chúng ta được thuận tiện để nối lại nhịp cầu với Chúa, hiệp thông yêu thương với anh chị em mình. Bằng một cử chỉ đầy xúc động trong thứ Tư lễ Tro này, mỗi người chúng ta nhận một chút tro trên đầu. Khi chúng ta cúi mình nhận một chút tro, mỗi tín hữu chúng ta, từ Đức Giáo hoàng nơi Tòa Phêrô đến những người giáo dân ở miền quê bé nhỏ đều cảm nhận mình là thân bùn đất bụi tro nhưng vẫn luôn có một niềm hy vọng là bùn đất bụi tro này sẽ được phục sinh trong ngày sau hết. Bùn đất bụi tro của động vật sau cái chết vẫn là bùn đất bụi tro, nhưng bùn đất bụi tro Chúa dùng để tạo dựng nên con người là bùn đất bụi tro được chúc phúc, được cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Chúng ta hãy nhận lấy tro này để nói lên thân phận cao đẹp của chúng ta, để trong Mùa Chay Thánh này biết trở về với Chúa, biết thành tâm sám hối, hoán cải đòi sống và biết hướng về tha nhân để đến với Chúa và đến với tha nhân trong lòng tin yêu, phó thác”.

Sau khi dâng lời nguyện cộng đoàn, Đức Cha Tôma đã làm phép tro. Hai Đức Cha cùng với các Cha, các nữ tu xức tro cho tất cả các tín hữu tham dự Thánh lễ.

Sau nghi thức xức tro, hiệp cùng với Chủ tế, cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự phần Phụng vụ Thánh Thể, xin Chúa ban tràn đầy ơn thánh Chúa, để nhờ ơn Chúa giúp mọi người biết thành tâm hoán cải, biến đổi đời sống, bước theo Chúa trên bước đường đổi mới đời sống của mình để được thánh hóa trong Mùa Chay Thánh này.

Tin-Ảnh: Jos Quế

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/115030708399911892433/albumid/6392499496718854193?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]