GIÁO XỨ BÌNH BA ĐÓN VỊ CHỦ CHĂN MỚI: CHA ĐAMINH MAI CHIẾN CHINH

0
640

NGÀY 03.8.2015

ChaChinhBinhBa(8)

Sau hơn 5 năm phục vụ tại Giáo họ Xuân Hà (Hạt Long Hương), ngày 03.8.2015, Cha Đaminh Mai Chiến Chinh đã đến nhận nhiệm sở mới: Giáo xứ Bình Ba (Hạt Bình Giã) theo sự bổ nhiệm của ĐGM Giáo phận.

Cha Tân Chánh xứ Đaminh đã thực hiện Nghi thức nhận xứ mới trước sự chứng kiến của ĐGM Giáo phận, Cha Gioan B. Văn Phòng TGM, quý Cha Quản hạt Bình Giã, Long Hương cùng quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Nghi thức nhận xứ bao gồm:

1. Cha Gioan Baotixita, Thư ký TGM, công bố văn thư của ĐGM Giáo phận bổ nhiệm Cha Đaminh Mai Chiến Chinh làm Chánh xứ Giáo xứ Bình Ba. Đức Cha trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

2. Đức Cha Giáo phận trao Dây Các Phép (quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

3. ĐGM ban huấn từ cho cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài huấn từ, Đức Cha đặc biệt cám ơn Cha Nguyên Chánh xứ Phaolô Nguyễn Thanh Vũ trong suốt 6 năm phục vụ cộng đoàn Giáo xứ Bình Ba.

Đồng thời, ngài cũng cám ơn Cha Đaminh vì hơn 5 năm phục vụ tại Giáo xứ Xuân Hà. Hôm nay lại vâng phục Đức Giám mục để đến nhận sứ vụ mới.

Đức Cha ghi nhận những nỗ lực của cộng đoàn Giáo xứ Bình Ba trong việc làm cho đời sống đạo của giáo xứ ngày càng thăng tiến. Bình Ba có thể vẫn còn thiếu thốn về vật chất, nhưng mong rằng sẽ không thiếu thốn lòng đạo đức và sự nhiệt thành phụng sự Chúa. Đức Cha tin tưởng Giáo xứ Bình Ba sẽ trở thành một cộng đoàn phát triển mạnh mẽ về đức tin, tình hiệp nhất và yêu thương.

4. Cha Tân Chánh xứ Đaminh bày tỏ công khai lời tuyên xưng Đức Tin và thề hứa trung thànhtrước khi lãnh nhận sứ vụ mới trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

5. Cha Tân Chánh xứ chính thức nhậm chức qua các nghi thức:

– Mở cửa Nhà Tạm: Nhà tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử vào cộng đoàn.

– Ngồi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử.

– Ngồi ghế chủ tọa: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

– Ký nhận biên bản bàn giao: Linh mục Cựu và Linh mục Tân Chánh xứ, Linh mục Quản hạt Bình Giã và Đại diện giáo dân cùng ký vào biên bản. Biên bản đã được ĐGM Giáo phận ấn ký.

Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Đaminh chủ tế.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành của Ngài trên cộng đoàn Giáo xứ Bình Ba, để tất cả mọi thành phần dân Chúa biết cộng tác với vị mục tử của mình, xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh trong một niềm tin sống động, một đức cậy vững vàng và một lòng mến yêu tha thiết.

Tin: BTT.GPBR
Ảnh: Jacbao Phạm – Lộc AnHà

ChaChinhBinhBa(1).jpgChaChinhBinhBa(2).jpgChaChinhBinhBa(2b).jpgChaChinhBinhBa(2c).jpgChaChinhBinhBa(2d).jpgChaChinhBinhBa(3).jpgChaChinhBinhBa(4).jpgChaChinhBinhBa(5).jpgChaChinhBinhBa(6).jpgChaChinhBinhBa(7).jpgChaChinhBinhBa(8).jpgChaChinhBinhBa(9).jpgChaChinhBinhBa(9b).jpgChaChinhBinhBa(9c).jpgChaChinhBinhBa(10).jpgChaChinhBinhBa(10b).jpgChaChinhBinhBa(11).jpgChaChinhBinhBa(11b).jpgChaChinhBinhBa(11c).jpgChaChinhBinhBa(11d).jpgChaChinhBinhBa(11e).jpgChaChinhBinhBa(11f).jpgChaChinhBinhBa(11g).jpgChaChinhBinhBa(13).jpgChaChinhBinhBa(13b).jpgChaChinhBinhBa(14a).jpg.jpgChaChinhBinhBa(14b).jpgChaChinhBinhBa(14c).jpgChaChinhBinhBa(15).jpgChaChinhBinhBa(15b).jpgChaChinhBinhBa(16).jpgChaChinhBinhBa(17).jpgChaChinhBinhBa(17b).jpgChaChinhBinhBa(18).jpgChaChinhBinhBa(20).jpgChaChinhBinhBa(21).jpgChaChinhBinhBa(22).jpgChaChinhBinhBa(23).jpgChaChinhBinhBa(24).jpgChaChinhBinhBa(24b).jpgChaChinhBinhBa(25).jpgChaChinhBinhBa(26).jpgChaChinhBinhBa(27b).jpgChaChinhBinhBa(28).jpgChaChinhBinhBa(29).jpgChaChinhBinhBa(30).jpgChaChinhBinhBa(30b).jpgChaChinhBinhBa(31).jpgChaChinhBinhBa(32).jpgChaChinhBinhBa(33).jpgChaChinhBinhBa(34).jpgChaChinhBinhBa(35).jpgChaChinhBinhBa(36).jpgChaChinhBinhBa(37).jpgChaChinhBinhBa(37b).jpgChaChinhBinhBa(38).jpgChaChinhBinhBa(39).jpgChaChinhBinhBa(40).jpgChaChinhBinhBa(45).jpgChaChinhBinhBa(46).jpgChaChinhBinhBa(47).jpgChaChinhBinhBa(48).jpgChaChinhBinhBa(48b).jpgChaChinhBinhBa(49).jpgChaChinhBinhBa(50).jpgChaChinhBinhBa(50b).jpgChaChinhBinhBa(51).jpg