Giáo phận Bà Rịa: Thông báo thánh lễ phong chức Phó tế

0
50

TÒA GIÁM MỤC BÀ RỊA
————————
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,
Bà Rịa,  Bà Rịa-Vũng Tàu
(64) 3 73 78 73

Số : 06-17 / TGM

Bà Rịa, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:  Quý Cha
Quý Tu Sĩ nam nữ, các Chủng sinh
Và Anh Chị Em tín hữu
Giáo Phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

Từ Tòa Giám Mục, chúng tôi gửi lời chào thăm Anh Chị Em. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho Anh Chị Em tràn đầy phúc lộc của Ngài. Hôm nay chúng tôi báo tin cho Anh Chị Em biết, các Thầy sau đây sẽ được phong chức Phó tế:

1. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN ANH, 37 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Quảng Nghệ, hạt Bình Giã

2. Thầy TÔMA NGUYỄN XUÂN BẮC, 35 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Vinh Trung, hạt Bình Giã

3. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH HIỆP, 36 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Tân Châu, hạt Vũng Tàu.

4. Thầy GIUSE NGUYỄN THANH HÙNG, 33 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Hải An, hạt Vũng Tàu.

5. Thầy PHAOLÔ ĐỖ NGUYÊN KHA, 34 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Song Vĩnh, hạt Long Hương.

6. Thầy MICAE HUỲNH VĂN PHÚ, 35 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Hòa Xuân, hạt Xuyên Mộc.

7. Thầy MARTINÔ TRẦN THANH TUẤN, 37 tuổi
đang phục vụ tại giáo xứ Bãi Dâu, hạt Vũng Tàu.

Thánh lễ phong chức Phó tế sẽ cử hành lúc 08 giờ 30 thứ Năm ngày 23. 02. 2017 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Chúng tôi kính mời Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và Anh Chị Em tín hữu đến tham dự thánh lễ này.

Về việc tham dự Thánh lễ truyền chức: xin mọi người sẵn sàng tuân theo những hướng dẫn của Ban tổ chức.

Vì thánh chức phó tế là hồng ân cao quý, nên Anh Chị Em hãy hiệp ý với các thầy tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho các thầy sống xứng đáng với tác vụ sẽ được lãnh nhận.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng Anh Chị Em.

Thân mến chào Anh Chị Em.

+ Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
Giám mục Giáo phận Bà Rịa

+ Emmanuel NGUYỄN HỒNG SƠN
Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa

TGM Bà Rịa