GIÁO PHẬN BÀ RỊA: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

0
426

TruyenChucGPBR2015(80)

GPBR – Vào lúc 08 giờ 30, thứ Năm ngày 02.7.2015, tại nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận, đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 06 phó tế:

1. Thầy Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng

Đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, hạt Long Hương, với tâm niệm đời Linh mục: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6)

2. Thầy Phêrô Huỳnh Tấn Phát

Đang phục vụ tại Giáo xứ Hải An, hạt Vũng Tàu, với tâm niệm đời Linh mục: “Ngài yêu họ đến cùng” (Ga 13,1)

3. Thầy Phaolô Nguyễn Minh Quyền

Đang phục vụ tại Giáo xứ Phước Lâm, hạt Bà Rịa, với tâm niệm đời Linh mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14)

4. Thầy Antôn Hồ Đức Thuận

Đang phục vụ tại Giáo họ Biệt lập Suối Rao, hạt Bình Giã, với tâm niệm đời Linh mục: “Cha đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3)

5. Thầy Gioan Vũ Minh Vương

Đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Xuân, hạt Xuyên Mộc, với tâm niệm đời Linh mục: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10)

6. Thầy Phanxicô Xaviê Phạm văn Vỹ

Đang phục vụ tại Giáo xứ Sơn Bình, hạt Bình Giã, với tâm niệm đời Linh mục: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19)

Đồng tế với Đức Cha, có khoảng 150 linh mục trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ được cử hành long trọng với sự tham dự sốt sắng của đông đảo cộng đoàn tín hữu, gồm các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tu sinh và dự tu, cùng anh chị em giáo dân xa gần, cách riêng thuộc các giáo xứ có liên hệ với các tiến chức.

Lãnh nhận Thánh chức Linh mục trong Năm “Tân Phúc Âm Hóa đời sống Giáo xứ và các Cộng đoàn sống đời thánh hiến” càng là cơ hội thôi thúc các Tân Linh mục nỗ lực sống lời căn dặn của Mẹ Hội Thánh hôm nay: “Con hãy nhận lấy lễ vật của Dân thánh. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa”.

Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra khuôn mặt và tình yêu của Đấng Phục Sinh được tỏa sáng trong cử hành phụng vụ và trong cuộc đời của Tân Linh mục. Đó là lúc họ đang sống lời khẳng định của thánh Gioan Vianney: “Một mục tử nhân lành là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ và là một trong những ân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa”. Đó là tất cả ý nghĩa và vẻ đẹp thực của đời linh mục.

Xin chung lời tạ ơn với 06 Tân Linh mục, và tha thiết nguyện xin Đức Kitô, vị Linh mục Tối Cao, đổ đầy Thánh Thần trên các tân chức hôm nay, để các linh mục trở nên máng chuyển hồng ân cứu độ, thành nhân chứng của Tin Mừng Phục Sinh, thành bí tích của tình yêu Thiên Chúa, thành ngôn sứ loan báo niềm hy vọng Nước Trời cho mọi người.

 Ban Truyền Thông Giáo phận Bà Rịa
Hình ảnh: Lộc AnHà – JacBao Phạm – Oanh Trần

TruyenChucGPBR2015(1).JPGTruyenChucGPBR2015(1b).jpgTruyenChucGPBR2015(1c).JPGTruyenChucGPBR2015(1d).JPGTruyenChucGPBR2015(1e).JPGTruyenChucGPBR2015(1f).JPGTruyenChucGPBR2015(1g).JPGTruyenChucGPBR2015(2).jpgTruyenChucGPBR2015(3).jpgTruyenChucGPBR2015(3b).JPGTruyenChucGPBR2015(3c).JPGTruyenChucGPBR2015(3g).JPGTruyenChucGPBR2015(3h).JPGTruyenChucGPBR2015(4).jpgTruyenChucGPBR2015(7).jpgTruyenChucGPBR2015(8).jpgTruyenChucGPBR2015(9).jpgTruyenChucGPBR2015(10).jpgTruyenChucGPBR2015(12).jpgTruyenChucGPBR2015(13).jpgTruyenChucGPBR2015(13b).JPGTruyenChucGPBR2015(15).jpgTruyenChucGPBR2015(15b).JPGTruyenChucGPBR2015(16).jpgTruyenChucGPBR2015(16b).JPGTruyenChucGPBR2015(16c).JPGTruyenChucGPBR2015(18).jpgTruyenChucGPBR2015(19).jpgTruyenChucGPBR2015(20).jpgTruyenChucGPBR2015(21).jpgTruyenChucGPBR2015(22).jpgTruyenChucGPBR2015(23).jpgTruyenChucGPBR2015(24).jpgTruyenChucGPBR2015(25).jpgTruyenChucGPBR2015(26).jpgTruyenChucGPBR2015(27).jpgTruyenChucGPBR2015(27b).JPGTruyenChucGPBR2015(27c).JPGTruyenChucGPBR2015(27d).JPGTruyenChucGPBR2015(27e).JPGTruyenChucGPBR2015(28).jpgTruyenChucGPBR2015(29).jpgTruyenChucGPBR2015(30).jpgTruyenChucGPBR2015(31).jpgTruyenChucGPBR2015(32).jpgTruyenChucGPBR2015(32b).JPGTruyenChucGPBR2015(33).jpgTruyenChucGPBR2015(34).jpgTruyenChucGPBR2015(34b).JPGTruyenChucGPBR2015(35).jpgTruyenChucGPBR2015(35b).jpgTruyenChucGPBR2015(36).jpgTruyenChucGPBR2015(36b).JPGTruyenChucGPBR2015(37).jpgTruyenChucGPBR2015(38).jpgTruyenChucGPBR2015(39).jpgTruyenChucGPBR2015(40).jpgTruyenChucGPBR2015(41).jpgTruyenChucGPBR2015(42).jpgTruyenChucGPBR2015(43).jpgTruyenChucGPBR2015(44).jpgTruyenChucGPBR2015(45).jpgTruyenChucGPBR2015(46).jpgTruyenChucGPBR2015(47).jpgTruyenChucGPBR2015(48).jpgTruyenChucGPBR2015(49).jpgTruyenChucGPBR2015(50).jpgTruyenChucGPBR2015(51).jpgTruyenChucGPBR2015(52).jpgTruyenChucGPBR2015(53).jpgTruyenChucGPBR2015(54).jpgTruyenChucGPBR2015(55).jpgTruyenChucGPBR2015(56).jpgTruyenChucGPBR2015(57).jpgTruyenChucGPBR2015(57b).JPGTruyenChucGPBR2015(58).jpgTruyenChucGPBR2015(59).jpgTruyenChucGPBR2015(61a).JPGTruyenChucGPBR2015(61b).JPGTruyenChucGPBR2015(61c).JPGTruyenChucGPBR2015(62).jpgTruyenChucGPBR2015(63).JPGTruyenChucGPBR2015(63b).jpgTruyenChucGPBR2015(65).jpgTruyenChucGPBR2015(66).jpgTruyenChucGPBR2015(66b).JPGTruyenChucGPBR2015(67).jpgTruyenChucGPBR2015(68).jpgTruyenChucGPBR2015(69).jpgTruyenChucGPBR2015(70).jpgTruyenChucGPBR2015(71).jpgTruyenChucGPBR2015(72).jpgTruyenChucGPBR2015(72b).JPGTruyenChucGPBR2015(72c).JPGTruyenChucGPBR2015(75).jpgTruyenChucGPBR2015(75b).JPGTruyenChucGPBR2015(75v).JPGTruyenChucGPBR2015(76).jpgTruyenChucGPBR2015(77).jpgTruyenChucGPBR2015(77b).JPGTruyenChucGPBR2015(78).jpgTruyenChucGPBR2015(79).jpgTruyenChucGPBR2015(80).jpgTruyenChucGPBR2015(81).jpgTruyenChucGPBR2015(81b).JPGTruyenChucGPBR2015(81d).JPGTruyenChucGPBR2015(82).jpgTruyenChucGPBR2015(82b).JPGTruyenChucGPBR2015(82c).JPGTruyenChucGPBR2015(83).jpgTruyenChucGPBR2015(84).jpg