Giáo phận Bà Rịa: Linh mục đoàn tổ chức thảo luận và thỉnh ý về hiệp hành

0
31

GIÁO PHẬN BÀ RỊA:

LINH MỤC ĐOÀN TỔ CHỨC THẢO LUẬN

VÀ THỈNH Ý VỀ HIỆP HÀNH

***

Hiệp thông với các thành phần dân Chúa tại các giáo hạt, với chủng sinh đoàn và quý tu sĩ nam nữ, vào Thứ Ba, ngày 05.7.2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa, linh mục đoàn Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức ngày thảo thuận và thỉnh ý về Giáo hội hiệp hành. Ngày thỉnh ý do Đức cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận chủ tọa, cùng sự hiệp thông của Đức Tôma Nguyễn Văn Trâm.

XEM THÊM HÌNH

Sau phút khởi đầu giao hòa với Chúa qua Bí tích Giải tội, Đức cha Giáo phận đã có giờ gặp gỡ quý cha và các thầy phó tế, để trình bày một vài điều mà Thượng Hội đồng muốn khi thực hiện việc thảo luận và thỉnh, sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

Sau đó, quý cha và các phó tế được chia thành 5 nhóm, theo 5 Giáo hạt, và cùng nhau bước vào giờ thảo luận. Cuộc thảo luận dựa vào “Thư gởi các linh mục về tiến trình hiệp hành” của Bộ Giáo sĩ và Thượng Hội đồng, ký ngày 19.3.2022 bởi Đức Tổng Giám mục Lazzaro You Heung Sik, Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ và Đức Hồng y Mario Grech, Thư ký Thượng Hội đồng.

Có 5 ý chính được gợi ra từ lá thư này để cùng nhau thảo luận:

* Việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

* Việc lắng nghe và chấp nhận nhau trong tất cả các mối tương quan giữa mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, giáo xứ.

* Sinh hoạt giới, đặc biệt Giới Trẻ và Giới Thiếu nhi.

* Sứ vụ loan báo Tin mừng và tái truyền giáo.

* Những chương trình bác ái và việc gặp gỡ đối thoại với những anh chị em vùng ngoại biên.

Việc thảo luận về 5 ý tưởng này đều hướng tới mục tiêu là đáp ứng câu hỏi của Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới: Việc hiệp hành hiện đang diễn ra thế nào trong Giáo hội địa phương của anh chị em? Thần Khí đang mời gọi chúng ta thực hiện thế nào?

Sau giờ thảo luận nhóm, quý cha trong ban thư ký các nhóm lần lượt lên trình bày bản đúc kết các ý thảo thuận. Đồng thời, Đức cha cũng có những giải thích, và quý cha cũng có thêm những ý kiến đóng góp bổ sung.

Sau giờ đúc kết, quý cha và các thầy phó tế cùng sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Ngày thỉnh ý khép lại với bữa ăn huynh đệ.

BTT.GPBR.

nguồn: WGPBR