GIÁO PHẬN BÀ RỊA: CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ SẮP TỚI

0
53

tb2

Trong những ngày sắp tới, trong giáo phận sẽ có một số cử hành phụng vụ quan trọng như sau:

1. Lúc 10g00 ngày Chúa nhật, 22.11.2015 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ Tạ ơn 10 năm thành lập giáo phận.

2. Lúc 08g30 ngày thứ Bảy, 28.11.2015 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục trong giáo phận đã qua đời.

3. Lúc 10g00 ngày Chúa nhật, 13.12.2015 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Thành phần tham dự: Các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân thuộc các Giáo hạt: Xuyên Mộc, Bình Giã, Long Hương và Cụm Bà Rịa của Giáo hạt Bà Rịa (Gx. Long Điền, Gx. Đất Đỏ, Giáo họ Phước Hải, Giáo họ Thanh An, Giáo họ Long Tân, Gx. Long Tâm, Gx. Long Toàn, Gx. Long Kiên, Gx. Dũng Lạc, Gx. Thủ Lựu, Gx. Chánh Tòa, Gx. Phước Tân).

4. Đồng thời, lúc 10g00 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, sẽ có Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Thành phần tham dự: Các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân thuộc Giáo hạt Vũng Tàu và Cụm Phước Tỉnh của Giáo hạt Bà Rịa (Gx. Long Hải, Gx. Hải Lâm, Gx. Phước Lâm, Gx. Phước Bình, Gx. Tân Phước, Gx. Phước Tỉnh).

Xin mời cộng đoàn tín hữu sắp xếp tham dự thánh lễ.

Ban Truyền thông Giáo phận Bà Rịa