Giáo phận Bà Rịa: Ban Hành giáo mừng kính Thánh Bổn mạng Phêrô và Phaolô tông đồ

0
47

GIÁO PHẬN BÀ RỊA:

BAN HÀNH GIÁO MỪNG KÍNH THÁNH BỔN MẠNG

PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

***

Vào lúc 09g45, Chúa nhật ngày 26.6.2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận, đã cử hành thánh lễ mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng ban hành giáo Giáo phận Bà Rịa.

XEM THÊM HÌNH

Hiệp thông tham dự thánh lễ có đông đảo quý chức trong ban thường vụ các giáo xứ, đại diện ban điều hành các giáo họ và ban trị sự các giới của các giáo xứ trong Giáo phận.

Trước thánh lễ, Cha Giuse Võ Công Tiến- Tổng Đại diện Giáo phận đã chia sẻ với quý chức đề tài: “Hiệp hành theo gương hai Thánh Phêrô và Phaolô”. Qua những đoạn trích trong Kinh Thánh, Cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn cuộc đời 2 vị thánh, từ đó noi gương bắt chước các ngài: các ngài vốn là hai con người hoàn toàn khác nhau, với hai tính cách rất khác biệt, được Chúa gọi trong hoàn cảnh trái ngược… nhưng lại có thể hiệp hành, hiệp thông với nhau và cùng nhau tham gia vào sứ vụ, vào công trình của Chúa, trở thành trụ cột, làm nền tảng cho tiến trình hiệp hành của Giáo hội.

Cũng từ cuộc đời hai thánh tông đồ, Cha giúp cộng đoàn thấy được sự tối cần thiết của sự hiệp nhất và là con đường để xây dựng một Giáo hội hiệp thông, một Giáo hội sẵn sàng tham gia vào sứ mạng của Chúa là loan báo Tin Mừng. Từ đó, mỗi tông đồ giáo dân có thể rút ra bài học cho mình: Dẫu chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, trình độ khác nhau, tính tình khác nhau… nhưng chúng ta vẫn có thể hiệp hành, tham gia một cách tích cực vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Lúc 9g45, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc cung nghinh 2 thánh bổn mạng và bắt đầu thánh lễ.

Giảng trong thánh lễ, qua mẫu gương hoạt động của hai thánh tông đồ, những gian khó các ngài đã gặp trên đường truyền giáo…, Đức cha chỉ dẫn các thành viên ban hành giáo, những người – như hai thánh tông đồ, vinh dự được chính Chúa đã chọn gọi để phục vụ Chúa và Giáo hội qua ơn gọi tông đồ giáo dân. Đặc biệt, Đức cha nhắn nhủ: Khi thi hành sứ vụ, khi gặp khó khăn, trở ngại, hãy nhìn lên gương sáng hai thánh tông đồ và cầu xin các ngài giúp sức. Hơn nữa, chúng ta luôn ý thức rằng, chúng ta không thi hành trách nhiệm một mình, nhưng còn có những anh chị em tông đồ khác để nhắc nhở, để an ủi, giúp sức cho nhau hoàn thành sứ mạng tông đồ giáo dân mà mỗi người đã khởi sự.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện ban hành giáo giáo phận thay mặt toàn thể quý chức dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha và những người đã cộng tác, góp phần tổ chức thánh lễ này.

Xin cho các thành viên ban hành giáo trong Giáo phận luôn nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ và chân thành cộng tác tích cực với các chủ chăn xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất và yêu thương; cho cộng đoàn dân Chúa biết noi gương hai Thánh Bổn mạng Phêrô và Phaolô Tông đồ, dám can đảm sống và tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người.

Jos. Vũ Quế- Phêrô Nguyễn Tài

nguồn: WGPBR