Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu: Giáo lý viên Giáo phận họp mặt mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên – 26.7.2020

0
168

Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

Giáo lý viên Giáo phận họp mặt mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên – 26.7.2020

Từ 15g đến 19g00 Chúa nhật, ngày 26.7.2020, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, gần 2500 Giáo lý viên từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận đã tham dự ngày họp mặt truyền thống mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên – Bổn mạng Giáo lý viên.

XEM HÌNH

Chương trình bao gồm:

1. Đón tiếp – Ổn định – Sinh hoạt

2. Đức cha Giáo phận gặp gỡ GLV

3. Thánh lễ

4. Văn nghệ – Ăn nhẹ

5. Cầu nguyện Taizé

6. Bế mạc – Chia tay

Theo thống kê của Tòa Giám mục Bà Rịa, đến tháng 9.2019, toàn Giáo phận có 3000 GLV, trong đó 547 GLV cấp 1, 1086 GLV cấp 2, 1081 GLV cấp 3 và 286 em Trưởng thành coi sóc 38.766 thiếu nhi sinh hoạt giáo lý.

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

nguồn:WGPBR