Văn thư về việc xin tuyên phong chân phước tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

0
49
Văn thư của TGM Giáo phận Cần Thơ về việc xin tuyên phong chân phước tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

DCStephanoTriBuuThien.jpg

CanTho-VanThu.jpg