Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2015-2016

0
26

 

Gm Giuse Đinh Đức Đạo