Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2017

0
30

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2017

ThuPhucSinh2017_UBGD_p1

ThuPhucSinh2017_UBGD_p2

Gm. Giuse Đinh Đức Đạo