Trực tuyến: Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân

0
19

Trực tuyến trên kênh YouTube Giáo phận Xuân Lộc Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân vào lúc 07giờ sáng ngày 01 tháng 06 năm 2017 tại tiền sảnh khu Triết Học, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Nguồn:http://giaophanxuanloc.net

https://www.youtube.com/watch?v=kZ_qldFZxeg