THÔNG BÁO: NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN

0
19

THÔNG BÁO: NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN

Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định cử hành Ngày Toàn quốc Cầu nguyện xin Ơn chữa lành Mùa đại dịch. Cụ thể như sau:
– Thánh lễ ngày Chúa nhật, 17/10/2021: tất cả các linh mục cử hành Thánh lễ theo ý chỉ chung: cầu cho bệnh nhân, cho người đã qua đời, cho các y bác sĩ và nhân viên y tế, cho người đang gánh chịu hậu quả do dịch bệnh.
Ngoài thánh lễ, các cộng đoàn cũng cử hành giờ Chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi hoặc lần hạt Lòng Chúa Thương Xót.
Những ai không thể tham dự trực tiếp, xin hiệp thông trực tuyến qua mạng internet.
– Giữ Chay trong ngày Thứ Sáu, 22/10/2021: cùng với lời cầu nguyện, mỗi người sẽ giữ chay và làm những việc hy sinh để đền bù tội lỗi của mình cũng như của nhân loại, và làm một việc bác ái giúp đỡ người nghèo khổ.
(Trích Thư mục vụ gửi gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn của ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng ngày 4/10/2021)