TGP Huế: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 40 Năm Hồng Ân Giám Mục Đức Nguyên TGM Stêphanô

0
55
Sáng nay (07.9.2015), tại Nguyện Đường Nhà Chung Huế, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Nguyên Tổng Giám Mục TGP Huế, dâng Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 05g30, nhân dịp 40 năm tấn phong Giám Mục của ngài (7.9.1975 – 7.9.2015).
 Cùng đồng tế trong Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay, có Đức Tổng Giám Mục Huế Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh, 80 Linh mục trong và ngoài Giáo phận Huế.
Tham dự Thánh Lễ còn có đại diện tu sĩ nam nữ các Hội Dòng trong giáo phận, quý bà con thân nhân Đức Tổng Têphanô và một số Giáo dân trong các Giáo xứ tại Thành Phố Huế.
Ban Truyền Thông TGP Huế
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1