Tân Bề Trên Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội: Lm Phaolô Hồ Phi Chỉnh

0
129
Cha tân bề trên thay mặt cho Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội gữi lời tri ân đến Cha Đại Diện Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Cố Vấn, Quý Cha Chánh Xứ đã đồng hành hiệp thông vời Tu đoàn trong suốt thời gian qua và đặc biệt trong những ngày Tổng tu nghị

Cha tân bề trên thay mặt cho Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội gữi lời tri ân đến Cha Đại Diện Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Cố Vấn, Quý Cha Chánh Xứ đã đồng hành hiệp thông vời Tu đoàn trong suốt thời gian qua và đặc biệt trong những ngày Tổng tu nghị
Nhật Ký Đệ Nhất Tổng Tu Nghị Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội – Giáo Phận Phan Thiết
(Từ ngày 20 – 24/08/2015)
Ngày Khai Mạc (20/08/2015)
Đệ nhất tổng tu nghị Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội – Giáo phận Phan Thiết khai mạc với việc cử Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Thánh lễ hôm nay do cha Antôn Nguyễn Văn Thành – Nguyên phụ tá bề trên (nhiệm kỳ 09/2011 – 8/2015) chủ tế. Cùng đồng tế, có sự hiện diện trân quý của cha M. Joseph Hoàng Văn Thắng đại diện Đức Giám Mục Giáo Phận, hiện Cha M. Joseph giữ cương vị Đặc trách liên tu sĩ Giáo phận và là Phụ tá bề trên Đan viện xitô Châu Thủy, cha Giuse Nguyễn Cao Luật. OP , cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý cha và anh em trong Tu đoàn.
Trong buổi sáng, sau khi đọc kinh Chúa Thánh Thần, cha chủ tọa tạm thời Tổng tu nghị Antôn Nguyễn Văn Thành giới thiệu đôi nét về ý nghĩa cũng như mục của những ngày Tổng tu nghị. Tiếp đó, cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh giới thiệu thành phần tham dự. Cũng trong buổi sáng, cha Giuse Đặng Văn Tiếp – Nguyên bề trên (nhiệm kỳ 09/2011 – 08/2015) báo cáo tình hình chung của Tu đoàn trong thời gian đương nhiệm.
Vào buổi chiều, sau những lần bỏ phiếu của quý nghị huynh Đệ nhất tổng tu nghị, căn cứ vào kết quả bỏ phiếu cha M. Joseph Hoàng Văn Thắng đã công bố danh tính Tân bề trên tổng quyền Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội là cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh.
Ngày đầu tiên của Tổng tu nghị kết thúc trong niềm hân hoan vì qua sự soi sáng của Chúa Thánh Linh Tu đoàn đã có Vị bề trên tổng quyền mới.

Ngày thứ 2 (21/08/2015)
Ngày thứ hai Đệ nhất tổng tu nghị Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội khởi đầu với Thánh lễ dâng ngày với ý nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa.
Khác với ngày hôm qua, trong buổi sáng, Cha tân bề trên cùng với quý anh em trong Ban cố vấn mới có cuộc họp để thảo luận những vấn đề cấp thiết. Cũng trong thời gian này, quý anh em được phân chia phụ trách các ủy ban về: Đời sống thánh hiến và cộng đoàn, Huấn luyện và đào tạo, Tông đồ truyền giáo và bác ái, Cơ cấu và điều hành, Tài chính và kinh tế rà soát và như tóm gọn lại nội dung đã soạn thảo của ủy ban mình, để tiện trình bày trong Tổng tu nghị những ngày sắp tới.
Trong buổi chiều, thành phần tham dự hôm nay cũng có phần thay đổi, ngoài quý anh em nghị phụ, có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Cao Luật – cố vấn Tổng tu nghị. Sau khi đọc kinh Chúa Thánh Thần, Cha bề trên công bố những chức vụ trong Tu đoàn và các cộng đoàn sau khi đã thống nhất cùng Ban cố vấn trong cuộc họp buổi sáng. Kế tiếp, Ủy ban Đời sống thánh hiến và cộng đoàn trình bày nội dung đã soạn thảo, xen kẽ giữa các mục trình bày là phần chất vấn của quý anh em nghị huynh và phần cố vấn của Cha Giuse.
Ngày thứ hai Đệ nhất tổng tu nghị kết thúc trong không khí mát mẻ thoải mái bởi cơn mưa rào sau những ngày dài nắng nóng.

Ngày thứ  3 (22/08/2015)
Thánh lễ khởi đầu ngày thứ 3 Đệ nhất tổng tu nghị diễn ra khá đặc biệt vì cuối lễ có phấn trao văn thư bổ nhiệm các chức vụ trong Tu đoàn và các cộng đoàn. Cha bề trên lần lượt trao văn thư cho từng anh em được ngài xướng tên. Nhiệm kỳ làm việc của các anh em trong đợt này đã được Cha bề trên và Ban cố vấn thống nhất dựa trên Hiến pháp quy định.
Trong ngày hôm nay, thành phần tham dự không có gì thay đổi so với hôm qua, Tổng tu nghị vẫn có sự hiện diện của Cha cố vấn Giuse Nguyễn Cao Luật và đông đủ quý nghị huynh.
Trong buổi sáng, nghị huynh đại diện Ủy ban huấn luyện và đào tạo trình bày nội dung các đề mục mà Ủy ban đã soạn thảo. Phòng họp Tổng tu nghị như sôi động hảnh lên bởi những ý kiến bổ sung, xây dựng của các nghị phụ.
Vào buổi chiều, đến lượt nghị huynh đại diện Ủy ban tông đồ truyền giáo và bác ái trình bày. Vì là chủ đề gắn liền với tên gọi cũng như linh đạo của Tu đoàn nên các ý kiến đóng góp đưa về khá phong phú và đa dạng. Đặc biêt là các đề án mà Tu đoàn đã và sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới.
Kết thúc ngày thứ 3 Đệ nhất tổng tu nghị các nghi huynh ra về với biết bao niềm vui vì ý kiến cũng như quan điểm của mình đặc biệt về mảng bác ái được mọi người thống nhất chọn lựa.

Ngày thứ 4 (23/08/2015)
Ngày thứ 4 Đệ nhất tồng tu nghị diễn ra trùng vào Chúa nhật XXI TN B, khởi đầu với Thánh lễ do Cha cố vấn Giuse Nguễn Cao Luật chủ tế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha cố vấn Giuse một lần nữa nhắc lại sự trung thành tuyệt đối vào Thiên Chúa trong xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, đồng thời qua đó ý thức lại lòng trung thành trong đời tận hiến của anh em tu sĩ.
Thật trùng hợp khi vào buổi sáng Ủy ban cơ cấu và điều hành Tu đoàn được chọn trình bày lại có đôi nét tương đồng với việc Chúa Giêsu kiểm chứng lòng trung thành của các môn đệ và củng cố lại cơ cấu hàng ngũ những người mà Ngài tuyển chọn như Bài Tin Mừng Chúa nhật XXI TN B tường thuật.
Vào buổi chiều, đến lượt nghị huynh đại diện Ủy ban kinh tế – tài chính trình bày nội dung mà Ủy ban đã soạn thảo. Sau phần thuyết trình của Ủy ban kinh tế – tài chính, quý nghị huynh đã thống nhất đổi tên gọi Tu đoàn thành Tu đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội.
Cũng trong buổi chiều, để kết thúc ngày Tổng tu nghị Cha cố vấn Giuse, Cha cố vấn Phêrô cùng quý anh em nghị huynh đã đến trước mộ của Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan – Đấng sáng lập Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội để thắp hương và cử hành phụng vụ Giờ kinh chiều để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân Đấng sáng lập.

Ngày Bế Mạc Đệ Nhất Tổng Tu Nghị (14/08/2015)
Ngày bế mạc Đệ nhất tổng tu nghị Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội bắt đầu với Giờ kinh sáng, Chầu thánh thể và nguyện gẫm. Lịch trình trong ngày hôm nay cũng có nhiều thay đổi, trong buổi sáng Tổng tu nghị biểu quyết để thống nhất Bản công vụ sẽ áp dụng trong 4 năm tới, sau khi đã đúc kết lại bản văn mà các Ủy ban trình bày trong những ngày trước.
Sau phần biểu quyết, lúc 10h30 quý nghị huynh cùng toàn thể anh em Tu  đoàn Nam Bác Ái Xã Hội và Tu đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội tề tựu về Nguyện đường Bát Phúc – thuộc Tu đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội để hiệp dâng Thánh lễ bế mạc Đệ nhất tổng tu nghị. Thánh lễ hôm nay do Cha M. Giuse Hoàng Văn Thắng – Đại diện Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế, cùng đồng tế với cha M. Giuse có Cha Tổng cố vấn Giuse Nguyễn Cao Luật, OP, Cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết, Cha Chánh Xứ Cù Mi, Cha Chánh Xứ Thánh Linh, quý Cha trong Tu đoàn, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân các xứ lân cận.
Mở đầu Thánh lễ, Cha tân bề trên Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội Phaolô Hồ Phi Chỉnh cử hành nghi thức Tuyên thệ nhậm chức bằng việc đặt tay lên Sách Phúc Âm và tuyên hứa trước sự chứng giám của Vị Đại Diện Đức Giám Mục Giáo Phận và cộng đoàn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha tân bề trên thay mặt cho Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội gữi lời tri ân đến Cha Đại Diện Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Cố Vấn, Quý Cha Chánh Xứ đã đồng hành hiệp thông vời Tu đoàn trong  suốt thời gian qua và đặc biệt trong những ngày Tổng tu nghị. Cha tân bề trên cũng bày tỏ tâm tình với Cha cựu bề trên Giuse Đặng Văn Tiếp vì những đóng góp của ngài với Tu đoàn trong thời gian đương nhiệm. Cũng trong Thánh lễ, Ban cố vấn mới của Tu đoàn đã ra mắt trình diện mọi người.
Đệ nhất tổng tu nghị Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội kết thúc với bữa cơm thân mật thắm tình Chúa và đượm tình người.
Ban truyền thông Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội

Nguồn tin: GP Phan Thiết