Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư uỷ lạo và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Miền Trung

0
13

Hội đồng Giám mục Việt Nam:

Thư uỷ lạo và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Miền Trung

hdgmvn_thukeugoicuutro24dec2016

Hội đồng Giám mục Việt Nam