HĐGMVN: Thư tri ân Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ – nguyên đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam

0
70

HĐGMVN: Thư tri ân Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ – nguyên đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HUẾ
06 Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế
(: + 84 234 383 1143;
E-mail: ttgmhue@gmail.comhttps://tonggiaophanhue.net

Huế, ngày 25/10/2020

Kính gửi:

Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ,
Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Kính thưa Đức Cha,

Năm 1971, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức thành lập Hội Thừa sai Việt Nam và giao cho Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền phụ trách. Do thời thế thay đổi, hoạt động của Hội Thừa sai Việt Nam đã bị ngưng trệ một thời gian. Cho đến năm 1999, vì Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền đã qua đời năm 1988, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức trao trách nhiệm dẫn dắt Hội Thừa sai cho Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ. Từ đó đến nay, Đức cha đã tận tâm tận lực lo cho Hội.

Vừa qua, do tuổi cao sức yếu, ngày 08 tháng 10 năm 2020 Đức cha đã đệ đơn xin từ nhiệm. Hội đồng Giám mục, trong kỳ họp thường niên từ 12 đến 16 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Mục vụ Tgp. Sài Gòn – Tp. HCM đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Đức cha và chính thức bổ nhiệm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, thay thế.

Qua lá thư này, thay lời cho Hội đồng Giám mục, tôi trân trọng cám ơn Đức cha Phêrô đã hết lòng chèo chống con thuyền Hội Thừa sai Việt Nam vượt qua một chặng đường lịch sử đầy thử thách khó khăn để duy trì ước nguyện mở rộng biên cương truyền giáo của Hội đồng Giám mục.

Tôi tin rằng vị kế nhiệm Đức Cha Phêrô là Đức Cha Anphong sẽ tiếp tục bảo bọc và phát huy những gì Đức cha Phêrô đã đạt được.

Kính chúc Đức Cha Phêrô tràn trề ân sủng, niềm vui và sức khoẻ.

Trong tình huynh đệ Giám mục,
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

+ Giuse Nguyễn chí Linh
Tổng Giám mục Huế

Download file PDF tại đây

WHĐ (29.10.2020)