GP.KON TUM: Thông báo lễ tấn phong Đức Giám mục mới

0
64

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận văn thư số 181/2015 của Đức Cha Micae

DCOANH.jpg

KonTum.jpg

(WGP.Kon Tum 31.10.2015)