Giáo phận Phan Thiết: Lễ Giỗ 100 Ngày Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

0
47

Lúc 9giờ ngày 8.6.2017, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức Lễ Giỗ 100 ngày Đức cha Giuse.

hình ảnh

Đức cha Tôma chủ tế và giảng lễ. Linh mục đoàn, các chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và đông đảo các thành phần Dân Chúa trong giáo phận hiệp thông cầu nguyện.

xem hình
Đoàn rước từ Nhà xứ đi đầu với Thánh Giá – đèn hầu, thân nhân của Đức cha, đại diện các giới đoàn, quý cha đồng tế, Đức cha Tôma và hai Thầy Phó tế tiến vào nhà thờ. Ca đoàn Ban thánh nhạc ngân nga bài ca nhập lễ. Đến cung thánh, Đức cha Tôma, cha Tổng đại diện và cha Viện phụ Châu thủy niệm hương trước di ảnh Đức cha Giuse.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Tôma suy niệm câu Phúc Âm: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không thối đi, không mục nát đi thì không trổ sinh nhiều bông hạt khác”. Muốn sinh nhiều bông hạt mới, hạt giống phải chết, phải mục nát để trổ sinh nhiều bông hạt. Con đường hạt lúa Chúa Giêsu. Con đường hạt lúa các Giám mục, Linh mục. Con đường hạt lúa Đức cha Giuse. Kết thúc, ngài dâng lời cầu nguyện: Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Đức cha Giuse được yên giấc ngàn thu trong tình yêu và ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

Video bài giảng

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Tôma đến trước phần mộ Đức Cha Giuse rảy nước thánh và xông hương, cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính. Sau thánh lễ nhiều người đến quỳ gối trước phần mộ Đức Cha Giuse cầu nguyện sốt mến.

BTT GPPT