Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo về thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ

0
63

Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo về thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ

Nguồn: giaophanhunghoa.org