Cập nhật Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam

0
390

Cập nhật Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam

trong thời gian đại dịch covid-19

I. GIÁO TỈNH HUẾ

 1. Tổng giáo phận Huế: 
  – Thánh lễ ngày thường:
  – Thánh lễ Chúa nhật: 
  Link trực tuyến tại đây
 2. Giáo phận Ban Mê Thuột: 
  – Thánh lễ ngày thường: 05h00
  – Thánh lễ Chúa nhật:05h00 và 07h00
  Link trực tuyến tại đây
 3. Giáo phận Đà Nẵng: 
  – Thánh lễ hàng ngày:17h15
  – Thánh lễ Chúa nhật:17h00
  Link trực tuyến tại đây
 4. Giáo phận Kon Tum: 
  – Thánh lễ ngày thường:05h30
  – Thánh lễ thứ Bảy:05h30 và 17h30
  – Thánh lễ Chúa nhật: 06h00, 08h00 (tiếng Bana), 09h30 (tiếng J’rai) và 17h30
  Link trực tuyến tại đây 
 5. Giáo phận Nha Trang: 
  – Thánh lễ ngày thường:
  – Thánh lễ Chúa Nhật: 
  Link trực tuyến tại đây
 6. Giáo phận Qui Nhơn: 
  – Thánh lễ ngày thường: 
  Link trực tuyến tại đây

II. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

 1. Tổng giáo phận Sài Gòn: 
  – Thánh lễ ngày thường:05h30 và 17h30
  – Thánh lễ Thứ Bảy:05h30, 17h30 và 19h00
  – Thánh lễ Chúa nhật: 05h30, 07h00, 07h00 (Lễ Tiếng Quảng Đông, Trung Quốc, 粵語), 07h30 (Lễ Thiếu Nhi), 09h30 (lễ tiếng Anh, English mass), 10h30 (lễ tiếng Pháp, la messe en Français), 17h30
  Link trực tuyến tại đây
 2. Giáo phận Bà Rịa: 
  – Thánh lễ hàng ngày:05h00 và 19h00
  – Thánh lễ Chúa Nhật:05h00 và 19h00

  Link trực tuyến tại đây
 3. Giáo phận Cần Thơ: 
  – Thánh lễ ngày thường: 
  – Thánh lễ Chúa nhật:05h00; 07h00; 17h00 và 19h00

  Link trực tuyến tại đây
 4. Giáo phận Phú Cường: 
  – Thánh lễ ngày thường:05h00
  – Thánh lễ Chúa nhật: 05h00, 08h00 (Thiếu Nhi) và 17h00
  Link trực tuyến tại đây
 5. Giáo phận Xuân Lộc: 
  – Thánh lễ hàng ngày: 04h30 và 19h15
  – Thánh lễ Chúa Nhật: 04h30, 06h00, 07h30 (Thiếu Nhi), 18h00 và 19h15
  Link trực tuyến tại đây
 6. Giáo phận Mỹ Tho: 
  – Thánh lễ Chúa nhật: 
  Link trực tuyến tại đây
 7. Giáo phận Phan Thiết:
 8. Giáo phận Đà Lạt: 
  – Thánh lễ ngày thường:
  – Thánh lễ Chúa nhật:
  Link trực tuyến tại đây
 9. Giáo phận Vĩnh Long: 
  – Thánh lễ hàng ngày: 
  Link trực tuyến tại đây
 10. Giáo phận Long Xuyên: 
  – Thánh lễ Chúa nhật: 
  Link trực tuyến tại đây

III. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

 1. Tổng giáo phận Hà Nội: 
  – Lễ ngày thường: 
  – Lễ Chúa nhật:
  Link trực tuyến tại đây
 2. Giáo phận Bắc Ninh: 
  – Thánh lễ Chúa nhật:
  – ThánhLễ Thứ Bảy:
  Link trực tuyến tại đây
 3. Giáo phận Bùi Chu: 
  – Thánh lễ hàng ngày: 
  Link trực tuyến tại đây
 4. Giáo Phận Hà Tĩnh: 
  – Thánh lễ Chúa nhật:
  Link trực tuyến tại đây
 5. Giáo phận Hải Phòng: 
  – Thánh lễ ngày thường:
  – Thánh lễ Chúa nhật:
  Link trực tuyến tại đây
 6. Giáo phận Hưng Hóa: 
  – Thánh lễ hàng ngày:
  – Thánh lễ Chúa Nhật: 

  Link trực tuyến tại đây
 7. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng:
 8. Giáo phận Phát Diệm: 
  – Thánh lễ ngày thường:
  – Thánh lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật: 
  Link trực tuyến tại đây
 9. Giáo phận Thái Bình: 
  – Thánh lễ ngày thường:
  – Thánh lễ Chúa nhật:
  Link trực tuyến tại đây
 10. Giáo phận Thanh Hoá: 
  – Thánh lễ hàng ngày: 
  Link trực tuyến tại đây
 11. Giáo phận Vinh:
  – Thánh lễ hàng ngày: 
  Link trực tuyến tại đây

Cập nhật lúc 16hh40, ngày 04-08-2020. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, mong quý vị đón theo dõi.

Văn Việt- WHĐ