Ý cầu nguyện chung của ĐTC Phanxicô tháng 01/ 2016

0
41

VATICAN. Kể từ tháng giêng 2016, vào mỗi đầu tháng sẽ có một videoclip minh hoạ cho ý cầu nguyện chung trong tháng do chính Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất.

 Interfaith_leaders_hold_objects_expressing_their_belief.jpg

Đây là sáng kiến của linh mục Dòng Tên Frederic Fornos, người đang đảm nhận trọng trách việc Tông đồ cầu nguyện (Apostleship of Prayer) do chính Đức Thánh Cha uỷ thác.

Tháng giêng 2016 này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho ý chỉ: “Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc những tôn giáo khác nhau, có thể sản sinh hoa trái của hoà bình và công lý”.

Quý vị độc giả có thể hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC với videoclip sau đây:

(Jos. Nguyễn Huy Mai, dongten.net 08.01.2016)