Thống kê về tình trạng giáo dục Công Giáo trên toàn thế giới

0
51

Trong lĩnh vực giáo dục, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Giáo Hội Công Giáo điều hành 73,263 trường mẫu giáo với 6,963,669 học sinh; 96,822 trường tiểu học với 32,254,204 học sinh; 45,699 trường trung học với 19,407,417 học sinh.

Saint-John-Paul-the-Great-Catholic-High-School.jpg

Các cơ sở khác của Giáo Hội như Đại Học và Cao Đẳng cung cấp các hình thức giáo dục đa dạng cho 2,309,797 học sinh trung học, và 2,727,940 sinh viên đại học.

Bên cạnh đó, còn có 367,679 giáo dân tham gia vào các hoạt động truyền giáo, tăng 5,191 anh chị em so với năm 2012. Số tăng cao nhất là tại châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Âu; và giảm nhẹ tại châu Đại Dương.

Giáo Hội còn có một mạng lưới 3,157,568 giáo lý viên. Giảm 13,075 giáo lý viên so với năm 2012. Số giáo lý viên tăng đáng kể ở châu Phi và châu Á, nhưng giảm mạnh ở Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Giáo Hội có 118,251 đại chủng sinh, giảm mất 1,800 người. Con số gia tăng chỉ xảy ra ở châu Phi, trong khi giảm tại tất cả các châu khác.

Con số đại chủng sinh của các giáo phận lớn là 71,537, của các dòng là 46,714. Chủng sinh của giáo phận tăng tại châu Phi và châu Á, trong khi giảm ở châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Chủng sinh các dòng giảm tại tất cả các lục địa.

Có tổng cộng 101, 928 tiểu chủng sinh, giảm 775 người so với năm 2012.

 

(Đặng Tự Do, VCN 18.10.2015)