Thêm một linh mục tại Mỹ khám phá mình được rửa tội bất thành

0
45

Thêm một linh mục tại Mỹ khám phá mình được rửa tội bất thành

RVA News (18.9.2020) – Thêm một linh mục tại Mỹ khám phá mình được rửa tội bất thành, vì công thức sai, và đã được rửa tội và tái truyền chức thánh.

Đó là cha Zachary Boazman, thuộc tổng giáo phận Oklahoma City, thụ phong linh mục năm ngoái (2019). Ngày 5 tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo lý đức tin đã ra thông cáo tín lý nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng ai được rửa tội với công thức “Chúng ta rửa con”, thay vì “Cha rửa con” thì bí tích đó vô hiệu lực. Có những người sáng chế ra công thức rửa tội, như “Nhân danh ba và má, cha mẹ đỡ đầu, ông bà, thân nhân, bạn hữu, nhân danh cộng đoàn, chúng ta rửa tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Linh mục Zachary Boazman | Facebook Sooner Catholic

Cha Boazman đã được rửa tội năm 1992. Cha xem lại băng video thu hình lễ rửa tội thì thấy thầy phó tế đã rửa tội với công thức: “Chúng ta rửa tội cho con”. Cha đã tiếp xúc với Đức Tổng giám mục bản quyền, Paul Coakley, để được hướng dẫn. Vì cha đã chịu phép rửa tội bất thành nên tất cả các bí tích cha chịu sau đó đều bất thành. Chỉ vài ngày sau đó, cha đã được rửa tội lại và chịu phép thêm sức và Mình Thánh Chúa, ngày 8/9 vừa qua, rồi sau đó được Đức Tổng giám mục Coakley tái truyền chức phó tế và linh mục ngày 12/9.

Đức Tổng giám mục Coakley thông báo sự việc trên đây cho giáo phận và nói: “Đây thực là một kinh nghiệm đau lòng cho cha Zak Boazman, nhưng là một kinh nghiệm cha đã trải qua với ơn thánh và kiên nhẫn”. Tòa Tổng giám mục cũng khuyến khích các tín hữu nào quan tâm về những bí tích đã lãnh nhận từ cha Boazman, trước khi cha chịu chức linh mục thành sự, thì hãy liên lạc với Tòa Tổng giám mục.

Đây là trường hợp thứ hai người ta được biết tại Mỹ. Hồi tháng Tám vừa qua, ít lâu sau khi có thông cáo của Bộ Giáo lý đức tin, cha Matthew Hood thuộc tổng giáo phận Detroit, cũng khám phá mình đã được rửa tội bất thành, do công thức sai mà thầy phó tế rửa tội đã đọc, như trường hợp cha Boazman, và được rửa tội lại và tái thụ phong linh mục ngày 17/8/2020. (CNA 16-9-2020)

Trần Đức Anh, O.P.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org