Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh: Cuộc họp vòng VI

0
19

WHĐ (24.10.2016) / VATICAN RADIO – Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh sẽ tiến hành cuộc họp vòng VI tại Vatican từ ngày 24 đến 26 tháng Mười 2016 với mục đích khai triển và đào sâu mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Đoàn đại biểu Toà Thánh do Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn. Vòng họp lần trước đã diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 10 và 11 tháng Chín 2014.

(Vatican Radio)