Nghị trình phiên họp toàn Chính Thống Giáo vẫn chưa ngã ngũ

0
34
Đức Thượng Phụ Chính thống thành Constantinople, trong tư cách là Thượng phụ Đại kết, đã viết thư triệu tập một hội nghị bao gồm tất cả các giám mục Chính Thống Giáo trên thế giới, sẽ được tổ chức từ 29 tháng 8 đến mùng 02 tháng 9.
ORTHODOX-CHURCH.jpg
Ảnh: Getty
Mục đích chính của cuộc họp là nhằm chuẩn bị cho một Hội đồng Toàn Chính thống, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2016. Nếu điều này xảy ra theo đúng kế hoạch, cuộc họp này sẽ là cuộc họp chưa từng có bao gồm tất cả các nhà lãnh đạo Chính thống giáo trên thế giới.
Chính Thống Giáo không có một cơ chế tập trung quyền bính như Giáo Hội Công Giáo. Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô của thành Constantinople không phải là vị Giáo Hoàng của Chính Thống Giáo. Ngài cũng chỉ là một trong số 7 vị thượng phụ Chính Thống Giáo khác. Từ lâu, Chính Thống Giáo đã mong muốn có một sự hiệp nhất chặt chẽ hơn. Khái niệm “Pan-Orthodox Council” – Công Đồng Toàn Chính Thống Giáo – đã được ra đời trong bối cảnh đó và được hiểu nôm na như một Vatican của Chính Thống Giáo, mặc dù cố nhiên có những khác biệt rất xa.
Tuy nhiên, con đường hình thành Công Đồng Toàn Chính Thống Giáo có lẽ vẫn còn xa. Ngay phiên họp đầu tiên, các chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận đã trở thành một vấn đề gây căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo Chính thống.
Giáo Hội Chính Thống Nga khăng khăng cho rằng chỉ thảo luận các chủ đề nào được sự hỗ trợ của tất cả các tòa Thượng Phụ. Quy tắc đó chắc chắn sẽ ngăn chặn các cuộc thảo luận về những vấn đề phức tạp nhất đang gây chia rẽ trong thế giới Chính Thống.
Trong một diễn biến có liên quan, một nhân vật hàng đầu trong Giáo Hội Chính thống Ukraine liên minh với Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa khẳng định rằng sự chia rẽ cộng đồng Chính Thống Giáo Ukraine là một vấn đề không thể được thảo luận tại Hội đồng. Đức Tổng Giám Mục Anthony Pakanych của Chính Thống Giáo Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa giải thích lý do như sau:
“Hiện nay chưa thể nào có sự thống nhất về vấn đề này giữa các Giáo Hội địa phương,”
Trong một dấu hiệu nữa cho thấy các căng thẳng giữa các giám mục Chính thống giáo trên thế giới, Đức Tổng Giám Mục Anthony Pakanych đã phàn nàn rằng đại diện của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, đã đi thăm Ukraine, mà không xin phép Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa trước, và đã gặp đại diện của Tòa Thượng Phụ Kiev.
Đặng Tự Do