Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma bước vào kỳ tĩnh tâm

0
39

Đức Thánh Cha bắt đầu bước vào kỳ tĩnh tâm

Theo truyền thống, vào Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong Giáo triều sẽ bắt đầu tĩnh tâm trong một vài ngày. Trước đây, những buổi tĩnh tâm thường diễn ra tại Vatican, nhưng lần này Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định tạo ra một sự năng động và cuộc tĩnh tâm sẽ diễn ra bên ngoài Rome.

Vào dịp này hàng năm, Đức Thánh Cha thường đi xe bus tới Ariccia, một thị trấn nhỏ nằm cách phía nam Thành phố Vĩnh Cửu khoảng 20 dặm. Ở đó, các tu sĩ dòng thánh Phao-lô có một ngôi nhà dành riêng cho những buổi tĩnh tâm.

Trong những ngày này, Đức Thánh Cha dành thời gian riêng để cầu nguyện. Vì thế, ngài không có các cuộc gặp gỡ với công chúng cũng như với các cá nhân.

Vị giảng phòng lần này là một tu sĩ dòng thánh Phanxicô, cha Giulio Michelini. Các đề tài chính sẽ là Cái Chết, Cuộc Khổ Nạn và Sự Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô theo Tin mừng thánh Matthêu.

9 bài suy niệm của cha Michelini xoay quanh cuộc Thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu theo thánh sử Mátthêu. Cha Michellini đã bắt đầu bài suy niệm đầu tiên vào chiều tối chúa nhật.

Cha Michelini nhấn mạnh trong bài giới thiệu: “Chúa Giêsu thực sự chết và cuộc đời của Ngài không phải là một câu truyện tưởng tượng.”

Cha Michelini đặt câu hỏi cho các tham dự viên tuần tĩnh tâm: Trong tuần tĩnh tâm người ta sống điều gi? Lấy cảm hứng từ Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin mừng), cha nói, mỗi người phải xem mình nằm trong số những người cần được tái phúc âm hóa. Theo cha, “cuộc truyền giảng Tin mừng mới được hiểu đầu tiên là đốt sáng lên trái tim của các tín hữu thường tham gia vào cộng đoàn.”

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ rời Rome trong khoảng một tuần, bắt đầu từ chiều Chúa Nhật, ngày 05 tháng 03, cho đến sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 03.

Quang Khanh, SJ- Hồng Thủy

nguồn: Rome Reports và Radio Vatican