Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các hồng y, giám mục qua đời

0
48

***

Lúc 11 giờ, sáng thứ Năm, 5/11/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Ngai tòa (Cattedra), trong Đền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho sáu hồng y và 163 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua.

Trong số các vị không có ai là người Việt Nam, nhưng có ba vị người Trung Quốc.

Đồng tế với Đức Thánh cha, có gần 30 hồng y và giám mục thuộc giáo triều Roma, trước sự hiện diện của khoảng 30 nữ tu và giáo dân.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng Gioan: “Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin nơi Thầy, dù có chết cũng sẽ sống…” (Ga 11,25-26), và nói rằng: “Ngày hôm nay, Chúa cũng lập lại với chúng ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống” (v.25). Và Chúa kêu gọi chúng ta hãy canh tân bước nhảy vọt trong đức tin, ngay từ bây giờ đi vào trong ánh sáng của sự sống lại: “Hễ ai sống mà tin Thầy, thì sẽ không chết đời đời”. Khi bước nhảy vọt này xảy ra, thì cách suy nghĩ và cái nhìn của chúng ta về sự vật cũng thay đổi. Con mắt đức tin, vượt lên trên những điều hữu hình, thấy được điều vô hình một cách nào đó (xc. Dt 11,27). Khi ấy, mỗi biến cố xảy ra được đánh giá dưới ánh sáng một chiều kích khác, chiều kích vĩnh cửu”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Khi cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta cứu xét đúng đắn dụ ngôn cuộc sống. Chúng ta xin Chúa phá tan sự nhỏ nhen tiêu cực nhiều khi lẻn vào trong chúng ta, như thể mọi sự đều chấm dứt với cái chết. Vì vậy, với lòng biết ơn, chúng ta hãy nhớ đến chứng tá của các hồng y và giám mục đã sống trong niềm trung thành với thánh ý Chúa; chúng ta cầu nguyện cho các vị, đồng thời tìm cách noi theo các vị ấy. Xin Chúa luôn đổ tràn trên chúng ta Thần Trí khôn ngoan của Ngài, đặc biệt trong thời kỳ thử thách hiện nay. Nhất là trong những giờ phút mà hành trình trở nên khó khăn hơn, Chúa không bỏ rơi chúng ta, Chúa ở lại với chúng ta, trung tín với lời hứa của Chúa: “Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). (Rei 5-11-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu