Đức Hồng y Parolin truyền chức giám mục cho tân Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Tog

0
87

ĐỨC HỒNG Y PAROLIN TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
CHO TÂN SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI BENIN VÀ TOGO

vietnamese.rvasia (27.4.2021) – Chiều Chúa Nhật 25/4/2021 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Tổng Giám mục Mark Miles, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo, bên Phi châu.

Lễ truyền chức diễn ra lúc 4 giờ 30 chiều, tại một hội trường thể thao ở Gibraltar, một mỏm đất rộng gần 7 cây số vuông, nối liền với Tây Ban Nha, nhưng thuộc Anh quốc từ năm 1713 và hiện có 34.000 dân cư. Vùng này là khu vực chiến lược, kiểm soát sự ra vào của các tàu bè từ Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải.

Đức Tổng Giám mục Mark Miles, năm nay 50 tuổi, vốn phục vụ tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh, và được biết đến nhiều, khi làm thông dịch cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong nhiều cuộc viếng thăm của ngài ở nước ngoài.

Tham dự lễ truyền chức có 800 người, trong đó có một số chức sắc người Anh, từ Vatican đến, như Đức Tổng Giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher, và Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, không kể Đức cha Carmel Zammit, Giám mục Gibraltar sở tại.(Gibraltar 25-4-2021)

Giuse Trần Đức Anh, O.P

 Nguồn: vietnamese.rvasia

#duchongyparolin #truyenchucgiammuc #tansuthantoathanhtaiBeninvaTogo