Đức giáo hoàng tiếp kiến kiến riêng Chủ tịch nước Việt Nam

0
29

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Chủ tịch Việt Nam, ông Trần Đại Quang, trong một buổi hội kiến riêng hôm thứ Tư 23.11.2016

PopeFrancis-Vietnam-01.jpg

Theo một tuyên bố từ Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, “cuộc hội kiến diễn ra trong bầu khí thân mật, vấn đề về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam được mang ra đề cập, để làm sao giúp duy trì một tinh thần chung của đối thoại và tìm ra những phương cách để giúp cho mối quan hệ có thể được tiến triển”.

Báo cáo cũng cho biết sự hợp tác giữa Giáo Hội và Nhà nước Việt Nam cũng đã được nhấn mạnh trong buổi hội kiến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô một cái trống đồng nhỏ. Đáp lại, Đức Thánh Cha đã tặng cho ông Chủ tịch một mề đai huy hiệu triều đại giáo hoàng của ngài và 3 văn kiện: Tông huấn ‘Evangelii Gaudium’, Tông huấn ‘Amoris Laetitia’, và Thông điệp ‘Laudato si’ của ngài.

Sau buổi hội kiến với ĐTC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Quốc vụ khanh Tòa thánh là Đức Hồng y Pietro Parolin, và Bộ trưởng Đối Ngoại, Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher.

(GNsP 24.11.2016/ news.va)