Đức giáo hoàng bổ nhiệm giám mục đầu tiên cho một Giáo hạt tòng nhân

0
79

Ngày 24-11-2015, Đức giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức ông Steven J. Lopes làm giám mục đầu tiên của Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô.

StevenJLopes.jpg

 Giáo hạt tòng nhân được thành lập để mở đường cho các nhómtín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáoRoma, trong khi vẫn giữ lại các yếu tố của truyền thống phụng vụvà di sản thiêng liêng của mình.

Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập ngày 01 tháng Giêng 2012, với trụ sở chính đặt tại Houston, Texas, để phục vụ các tín hữu Công giáoRoma tại Hoa Kỳ và Canada.

Qua sự bổ nhiệm tân giám mục cho Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô, Đức giáo hoàng Phanxicô  đã khẳng định và mở rộng quan điểm của Đức giáo hoàng Bênêđictô về sự hiệp nhất Kitô giáo, trong đó các lối diễn tả đa dạng của cùng một đức tin được liên kết với nhau trong Giáo hội. Khi bổ nhiệm tân giám mục Lopes, Đức giáo hoàng đã xác nhận rằng Giáo hạt tòngnhân là một thành phần bền vững luôn mãi của Hội Thánh Công giáo, như bất kỳ giáo phận nào khác – và nay lại có một giám mục để có thể đóng góp phần mình tích cực hơn nữa vào đời sống của Giáo hội và của thế giới.

Việc bổ nhiệm giám mục Lopes diễn ra chỉ năm ngày trước khi Giáo hạt bắt đầu sử dụng Sách Lễ mới. Sách này đã đượcToà Thánh phê chuẩn để sử dụng cho các Giáo hạt tòng nhân trên toàn cầu từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, 29 tháng Mười Một 2015.

Đức tân giám mục Lopes đã trực tiếp tham gia vào việc biên soạn Sách Lễ mới; từ năm 2011, ngài đã từng là điều phối viên điều hành của Uỷ ban Anglicanae Traditiones của Toà Thánh, có nhiệm vụ biên soạn các bản văn phụng vụ mới.

Sách Lễ mới là một cột mốc quan trọng trong đời sống của Giáo hạt tòng nhân, vì sứ mệnh của Giáo hạt tòng nhân được thể hiện cách đặc biệt qua việc thờ phượng và vẻ đẹp phụng vụ của mình, nhằm chia sẻ kho tàng của các truyền thống phụng vụvà âm nhạc của Anh giáo với các cộng đồng Công giáo rộng lớn hơn.

Quan điểm của Đức giáo hoàng Bênêđictô về hiệp nhất Kitô giáo và những cách thức cụ thể mà Đức giáo hoàng Phanxicôđang thực hiện chứng minh rằng sự hiệp nhất trong đức tin sẽ giúp diễn tả đức tin ấy một cách đa dạng và sinh động. Giáo hạt tòng nhân là một bước đi đại kết quan trọng đối với Giáo hội Công giáo và là một ví dụ cụ thể của sự hiệp nhất trong đa dạng ấy.

Đôi nét về vị Tân giám mục

Tân giám mục Steven Joseph Lopes sinh năm 1975, đã học tại các trường Công giáo ở California, trong đó có Học viện Thánh Inhaxiô thuộc Đại học San Francisco.

Ngài thụ phong linh mục vào tháng Sáu 2001 cho Tổng giáo phận San Francisco và đã phục vụ tại giáo xứ Thánh Patrick ở San Francisco và giáo xứ Thánh Anselmô ở Ross, California với nhiệm vụ linh mục phụ tá. Cha đậu bằng cử nhân và bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô ở Roma.

Từ năm 2005, cha Lopes làm việc trong Bộ Giáo Lý Đức Tin, và được phong tước Đức ông năm 2010.

Đức tân giám mục Lopes kế nhiệm Đức ông Jeffrey N. Steenson – vị Bản quyền đầu tiên của Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô từ năm 2012. Thánh lễ tấn phong tân giám mục sẽ được tổ chức vào ngày 02 tháng Hai 2016 tại Houston.

Đức giám mục Lopes là giám mục đầu tiên được bổ nhiệm cho một trong ba Giáo hạt tòng nhân trên thế giới: Giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Walsingham ở Anh, Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô ở Hoa Kỳ và Giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam ở Australia.

Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô có trụ sở tại Houston, Texas, với hơn 40 giáo xứ Công giáo Roma và các cộng đoàn trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Phục vụ Giáo hạt này là 70 linh mục và phó tế Công giáo Roma.

(Minh Đức, WHĐ 25.11.2015)