Công bố tự sắc Đức Thánh Cha thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên

0
116

CÔNG BỐ TỰ SẮC ĐỨC THÁNH CHA THIẾT LẬP
THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN

vietnamese.rvasia (11.5.2021) – Hôm 11/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên trong Giáo hội Công giáo. Tự sắc được giới thiệu trong cuộc họp báo, do Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng Tin mừng chủ tọa tại Phòng báo chí Tòa thánh.

Tự sắc mang tựa đề “Antiqum ministerium”, Thừa tác vụ cổ kính, được coi là một điều cấp thiết cho công cuộc loan báo Tin mừng trong thế giới ngày nay, được chu toàn dưới dạng đời, không rơi vào sự giáo sĩ hóa.

Trong phần đầu của Tự sắc, Đức Thánh Cha gợi lại những nguồn gốc của thừa tác vụ giáo lý viên, có từ trong Kinh Thánh Tân ước, những người được huấn luyện trong Lời Chúa, và họ chia sẻ với những người khác. Công tác này thuộc vào số những đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh không ngừng đổ trên những người đã chịu phép rửa, và các đoàn sủng ấy tìm được những hình thức hữu hình và cụ thể trong việc trực tiếp phục vụ cộng đoàn, qua những biểu hiện khác nhau, đến độ được nhìn nhận là một việc phục vụ không thể thiếu được đối với cộng đoàn. Vì thế, người ta có thể nhận ra sự hiện diện thực sự của những tín hữu đã chịu phép rửa, thi hành thừa tác vụ thông truyền một cách có hệ thống và đầy đủ giáo huấn của các tông đồ và các thánh sử Tin mừng (Xc Dei Verbum 8).

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của giáo dân trong công cuộc truyền giảng Tin mừng, đặc biệt từ Công đồng chung Vatican II. Hơn một lần các Nghị phụ nhấn mạnh rằng, để thiết lập Giáo hội và phát triển cộng đoàn Kitô, cần có sự can dự trực tiếp của các tín hữu giáo dân trong những hình thức khác nhau, qua đó họ có thể biểu lộ đoàn sủng của họ.

Quyết định của Đức Thánh Cha

Sau phần trình bày đạo lý dài trên đây, Đức Thánh Cha tuyên bố: “Tôi thiết lập thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên”.

“Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích trong thời gian ngắn tới đây sẽ lo liệu công bố Nghi thức trao thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên (n.8).

“Vì thế, tôi mời gọi các Hội đồng Giám mục hãy hữu hiệu hóa thừa tác vụ giáo lý viên, thiết định chương trình huấn luyện cần thiết và những tiêu chuẩn qui tắc để tín hữu có thể lãnh nhận thừa tác vụ này, bằng cách tìm ra những hình thức thích hợp hơn cho việc phục vụ mà các giáo lý viên được kêu gọi thi hành, phù hợp với những gì được trình bày trong Tông thư này” (n.9).

“Các vị mục tử hãy không ngừng coi như của chính mình lời nhắn nhủ của các Nghị phụ Công đồng, khi các vị nhắc nhớ rằng: “Các mục tử biết mình được Chúa Kitô thiết định không phải để một mình lãnh nhận tất cả gánh nặng sứ vụ cứu độ của Giáo hội đối với thế giới, vì chức vụ trổi vượt của các mục tử hệ tại hiểu sứ vụ chủ chăn của mình đối với các tín hữu và nhìn nhận các thừa tác vụ và các đoàn sủng của các tín hữu ấy, làm sao để tất cả cộng tác một cách hòa hợp, theo mức độ của họ, vào công ích” (Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, số 30). Ước gì sự phân định các hồng ân mà Chúa Thánh Linh không bao giờ để Giáo hội bị thiếu, chính là một nâng đỡ cần thiết đối với các vị mục tử, để làm cho thừa tác vụ giáo lý viên được thực thi, để cho cộng đoàn liên hệ được tăng trưởng”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha qui định rằng, Tự sắc này bắt đầu có hiệu lực cùng ngày khi được đăng trên báo “Quan sát viên Roma”, tức là ngày 11/5/2021. (Rei 11-5-2021).

Giuse Trần Đức Anh, O.P

Nguồn: vietnamese.rvasia

#congbotusacducthanhcha #thietlapthuatacvugiaolyvien #thuatacvugiaolyvien