Các Hồng Y cố vấn hoàn thành đề cương thành lập Bộ Giáo Dân

0
28
Hội đồng 9 vị Hồng Y cố vấn đã trình bày với Đức Thánh Cha Phanxicô một đề cương cho việc hình thành một bộ mới trong giáo triều Rôma gọi là Bộ Giáo Dân, Gia đình và sự sống.
Hội đồng 9 vị Hồng Y cố vấn đã trình bày với Đức Thánh Cha Phanxicô một đề cương cho việc hình thành một bộ mới trong giáo triều Rôma gọi là Bộ Giáo Dân, Gia đình và sự sống.
Vào lúc kết thúc một cuộc họp 3 ngày trong tuần này, Hội đồng các Hồng Y do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm để cố vấn cho ngài trong việc cải cách giáo triều Rôma công bố đã hoàn thành một đề cương chi tiết cho việc hình thành một trong hai bộ mới mà các ngài đã đề xuất. Đề cương cho một bộ khác nhằm sáp nhập các cơ quan liên hệ đến các vấn đề bác ái, công lý và hòa bình chưa được hoàn chỉnh.
Hội đồng cũng chưa hoàn thành việc soạn thảo lời mở đầu cho một tông hiến sẽ được Đức Thánh Cha công bố, trong đó hệ thống hóa những thay đổi trong cấu trúc của Giáo triều Rôma. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có thể thành lập bộ mới mà không cần chờ đợi hoàn thành tài liệu đó.
Đức Giáo Hoàng cũng đã yêu cầu Hội đồng các Hồng Y cố vấn nghiên cứu tiến trình bổ nhiệm các tân giám mục. Mặc dù tiến trình đó nằm ngoài phạm vi cải cách bộ máy hành chính Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài muốn xem xét kỹ lưỡng cách thức các nhà lãnh đạo tại Vatican xác định 150 vị tân giám mục được bổ nhiệm mỗi năm.
Bộ mới, dự kiến mang tên Thánh Bộ Giáo Dân, Gia đình và Sự sống, sẽ được hình thành bằng cách kết hợp các Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân và Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình. Giáo hoàng Học viện về sự sống sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng như một phần của bộ mới này.
Cả hai Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân và Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình hiện có văn phòng tọa lạc trong Cung điện Thánh Callixtus, trong khu Trastevere của Rôma. Do đó, có nhiều khả năng là Bộ mới sẽ có trụ sở chính ở đó, mặc dù hầu hết các bộ khác của Vatican hiện quy tụ xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô.
Hiện nay, giáo triều Rôma có chín bộ gồm Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giám Mục, Bộ Giáo dục Công Giáo, Bộ Phong Thánh, Bộ Giáo sĩ, Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, Bộ Đời Sống Tận Hiến và Bộ Các Giáo Hội Đông Phương.
Đặng Tự Do

Nguồn tin: vietcatholic