347 linh mục tại Brazil bị nhiễm coronavirus

0
28

347 linh mục tại Brazil bị nhiễm coronavirus

RVA (29.7.2020) – Tại Brazil, cho đến nay có 347 linh mục bị nhiễm coronavirus và 21 vị tử vong, và trong số 9 giám mục bị dương tính với virus này, có 2 vị bị thiệt mạng.

Con số trên đây được Ủy ban linh mục toàn quốc (CNP), thuộc Hội đồng Giám mục Brazil công bố, hôm 28/7/2020 vừa qua. Trên toàn nước Brazil hiện nay, có hơn 2,5 triệu người bị nhiễm coronavirus và số người chết lên tới 90.000 người.

Thống kê trên đây được thực hiện với sự cộng tác của 18 giáo miền, thuộc Hội đồng Giám mục Brazil. Trong số các linh mục bị nhiễm, đứng đầu là ở vùng Bắc II, tức là bang Parà và Amapá, với 58 linh mục bị nhiễm và 6 vị từ trần; tiếp đến là miền Tây Bắc II, gồm bang Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernabuco và Alagoas, với 57 linh mục bị lây và 3 vị tử vong. (Sir 29-7-2020)

Trần Đức Anh, O.P.

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu