ĐÔI NÉT VỀ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA

0
592

mtgbr

Địa chỉ Nhà Mẹ Hội dòng

1 Sơn Thuận, Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu

Tel: 064 388 1300

Hội dòng Mến Thánh Gía Bà Rịa là một trong số 24 Hội dòng thuộc đại gia đình Mến Thánh Giá do Đức Cha Lambert de la Motte sáng lập vào thế kỷ XVII.

TINH THẦN

Sống tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.

MỤC ĐÍCH

Đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

 • Vào năm 1975, khoảng 58 chị em thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Huế di tản vào Nam và cư ngụ tại các Giáo Phận: Xuân Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh và Ban Mê Thuột. Chị em sinh sống và phục vụ trong các giáo xứ địa phương, nơi chị em đến tạm trú.
 • Ngày 18/12/1982, chị em Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế tại Xuân Lộc trở thành một Miền Dòng (Mến Thánh Gía Huế /Miền Xuân Lộc ).
 • Ngày 13/05/2006, Đức Tổng Gíam Mục Gíao Phận Huế Têphanô Nguyễn Như Thể ký Văn thư phê chuẩn cho Miền Xuân Lộc được tách khỏi Hội dòng Mẹ.
 • Ngày 16/07/2007, Thánh Bộ Truyền Giáo ban nghị định cho phép Miền Xuân Lộc được tách khỏi Hội dòng Mẹ Huế và trở thành Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.
 • Ngày 01/05/2008, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Mục Giáo phận Bà Rịa ban Sắc Lệnh Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.

NHÂN SỰ

Tuy còn non trẻ nhưng Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa đã từng bước lớn lên về nhiều mặt. Hiện nay Hội dòng có: 155 chị Khấn Trọn, 43 chị Khấn Tạm, 8 Tập Sinh, 18 Tiền Tập và 47 Đệ Tử.

SỨ MẠNG

Cùng với Chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá, Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.

Hằng ngày chị em dâng những hy sinh để cầu nguyện cho những người lương dân và các tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu.

Trong việc phục vụ, chị em ưu tiên phục vụ cho giới nữ và giới trẻ trong các lãnh vực: Văn hóa, Xã hội, Y tế, luân lý và Đức tin.

Hiện tại, chị em MTG Bà Rịa hiện diện trong 26 Giáo Xứ thuộc 6 Giáo Phận: Bà Rịa, Xuân Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Mê Thuột, Laval tại Pháp, Miami tại Hoa Kỳ. Chị em dấn thấn phục vụ những công việc cụ thể như:

 • Mục vụ Giáo xứ: Chị em cộng tác với Cha xứ trong việc trao Mình Thánh Chúa, dạy Giáo Lý, hướng dẫn các Hội đoàn, phụ trách Ca đoàn, phục vụ phòng Thánh…
 • Giáo Dục Văn Hóa: Phần lớn các cộng đoàn của Hội Dòng đều mở trường Mẫu Giáo để chăm sóc, giáo dục trẻ thơ. Chị em đặc biệt quan tâm nuôi dạy trẻ em nghèo.
 • Về công tác Xã hội:
 • Chị em phục vụ nuôi dạy các trẻ em khuyết tật tại Trung Tâm Khuyết Tật Sơn Bình.
 • Mở bếp ăn từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện huyện Dakmil, Daklak.
 • Thăm viếng, giúp đỡ các bệnh nhân, những người già yếu neo đơn.

Với khả năng hạn hẹp và phương tiện thiếu thốn, Chị em phục vụ trong tinh thần phó thác, đơn sơ, khiêm tốn, để mỗi ngày cố gắng chu toàn sứ mạng của Hội dòng.

Hội Dòng MTG.Bà Rịa