Thử thách tín trung trong quyền tự do lựa chọn

0
35

Hình ảnh có liên quanĐa phần con người ngày nay mất cảm thức về cơn cám dỗ. Họ sống giữa đời mà như không hề hay biết có cám dỗ. Không phải không tin câu chuyện mà Tin Mừng nơi ba Phúc Âm nhất lãm đồng bộ mô tả, ‘ĐGS được Thần Khí dẫn vào hoang địa chịu Satan cám dỗ’. Hầu như  con người ngày nay, thường gặp mãi tâm thức đó, ai cũng như nấy, quen nhàm giữa biết bao người chung tâm trạng:  không cần biết và để ý đến cám dỗ! Ta cũng vậy thôi!

Cám dỗ lẻn vào mọi lãnh vực, mọi phạm vi. Kẻ giàu, kẻ cao sang quí phái, tìm cách leo lên địa vị quyền bính cao trọng, đạt danh vọng chói lọi, có ê hề của cải  để hưởng thụ, để lóe mắt mọi người. Một lối sống đầy khao khát như nhau: ai nấy, tất cả đều ra sức, cố công cần mẫn tiến lên ở những bậc thang cao trên mọi lãnh vực mà không quan tâm đến cám dỗ!

Bước vào mùa chay, một  lần nữa, GH mời gọi những người con của GH ngày nay, hãy hướng mắt tinh thần khám phá và nhìn cám dỗ mà ác thần dành cho ĐGS dưới ba hình thức có tương quan mật thiết đến chính mỗi người ở trần gian. Matthêu ghi nhận đầy tâm ý khi tường thuật lại sự việc này của Người: ‘Sau khi chịu phép rửa, ĐGS được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ’ (c.1). Quỷ cám dỗ và phép rửa của Người có tương tác mật thiết. Khi yêu cầu Gioan tẩy giả làm phép rửa, Người nói: ‘Bây giờ cứ thế đã, để giữ đức công chính’ , để có luôn sự toàn vẹn là Con hằng đẹp lòng TC Cha. Thế nên, điều mà GH kêu gọi là có tâm thế cẩn trọng trước cơn cám dỗ mọi nơi, mọi lúc, mọi thời và đối với mọi người.

Với ĐGS, quỷ cám dỗ Người, khi đưa và đặt Người ở ba nơi khác nhau: tại nơi hoang địa; trên nóc đền thờ; trên một ngọn núi rất cao. Ba nơi với ba nội dung rủ rỉ cám dỗ khác nhau tượng trưng cho hết mọi lãnh vực đời trần mà quỷ xưa bày ra cho ĐGS thì nay cũng  tấn công đánh ngã bất kỳ ai là người không một lần để tâm đề phòng.

Thử thách ĐGS, ngay giữa hoang địa, cơn cám dỗ đánh ngay vào nhu cầu cấp thiết, vào cái bụng hiện đói cồn cào,rất đời thường, đói cần cái ăn, ‘hóa đá thành bánh ăn’. Cám dỗ muốn đưa đến ‘lạm dụng’ tài phép. Để buộc nó câm miệng, Người nói: ‘Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời bởi miệng TC phán ra’ (c.4), nghĩa là cả mi, hãy tuyên xưng, và tỏ lòng tin tín thành, cậy trông tuyệt đối vào TC qua việc tuân phục lời Ngài, điều đó đích thực mới có sự sống bất tận!

Ở nóc Đền Thờ, quỷ thử Người nhảy xuống để thấy TC yêu thương đến độ không chần chừ đến hộ tống bênh đỡ. Một thử thách lòng tin TC hằng hiện diện mọi nơi và thương yêu chăm sóc. Để quỷ  câm miệng và bỏ cuộc, Người nói với nó: ‘Cả mi nữa, hãy suy phục TC là Chúa mi, chớ có thử thách Người’ (c.7). Với Người, suy phục TC là việc đón nhận con đường sứ vụ, hoàn tất trong đau khổ mà Chúa Cha ủy thác. Vì đền thờ là nơi thờ phượng TC hiện diện, nơi tiến dâng hiến lễ lên cho TC. Mà Người sẽ là ‘Vật HiếnTế’ ấy, không thể khác.

Trên một ngọn núi rất cao, tỏ tường thấy mọi vinh hoa, quyền chức cao trọng trên đời, phú quí sang giàu, quỷ đòi Người suy phục nó qua một cử chỉ bái lạy (hiểu là tôn thờ)! Người mạnh dạn tống cổ nó đi khi nói: ‘Satan kia, xéo đi! Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là TC ngươi và chỉ phải thờ lạy một mình Người thôi’ (c.10). Satan không hề chấp nhận thờ và phục vụ TC, vì tự cho mình ngang bằng TC. ĐGS đến trong trần gian là để phục vụ theo lệnh Cha của Người vì Người là Con hằng hữu cùng Cha, là Thiên Sai theo lệnh Ngài: phục vụ Cha và phục vụ phàm nhân trong vâng phục kinh qua chu toàn sứ mệnh cứu độ.

Dù bề ngoài rõ ràng là thua cuộc, tên cám dỗ vẫn không hề bỏ cuộc. Ắt hẳn nó sẽ cố tìm dịp khác. Với ĐGS, cám dỗ từ đây thực tế luôn hằng kề bên Người, ngay trên đường loan báo TM, giữa những người của mình, với các đối thủ, trong đám đông dân chúng, nơi các biến cố xảy ra. Nhưng cho đến cùng đời, sự chọn lựa của Người vẫn được Người tuân thủ tích cực để có được sự hoàn hảo, Người là Đấng thiên sai, là Con dấu ái của TC Cha. Vất vả đi rao giảng Nước Trời, cuộc thương khó cuối đời với cái chết thương đau trên cây thập giá là bằng chứng hùng hồn trước tâm thế chọn lựa bất khuất của Người. Với kitô hữu mọi thời, cám  dỗ luôn hiện diện. ĐGS đã thắng, báo hiệu một GH của Người và các Kitô hữu cũng thắng .Người chiến thắng tên cám dỗ, nghĩa là, nơi Người, biểu lộ sức mạnh cứu độ trong quyền uy TC và mời gọi các kitô hữu đặt trọn niềm cậy trông vào Người, để, phần mình, cũng sẽ vượt thắng mọi cám dỗ nhờ sức mạnh của Lời và quyền năng của Người.

Lạy Thầy Giêsu chí thánh, xin cho chúng con biết khiêm tốn vâng nghe Lời Người, nhờ đó chiến thắng mọi mưu chước cám dỗ.

Lm Uyen Nguyen