Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Chức Linh Mục

0
151

Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Chức Linh Mục

Từ nhiều năm nay, hầu hết các Giáo phận đều chọn ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu để cử hành lễ phong chức Linh mục. Tôi cũng được phong chức Linh mục trong lễ này. Vào ngày lễ này tôi liên tưởng hai trái tim.

Thứ nhất là trái tim của Chúa Giêsu. Trái tim đang đập – có nghĩa là chuyển động – nhưng hướng về đâu? Hướng về nơi Ngài phát xuất: “Thầy từ Cha mà đến trong thế gian” và “lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy”. Trái tim Ngài còn hướng về trần gian, về con người: “Thầy đến để đem lửa vào trần gian”. Đây là lửa mến yêu. Lửa thiêu đốt trái tim Ngài làm cho Ngài yêu một tình yêu không biên giới và “yêu cho đến cùng”.

Thứ hai là trái tim tôi. Nó cũng đang đập, nó chuyển động nhưng nó hướng về đâu? Ngày lãnh chức Linh mục tôi hứa với Chúa qua Đức Giám mục nhiều điều về đời sống và sứ vụ linh mục, có thể nói tim tôi đang hướng về những điều tốt đẹp nơi Chúa. Nhưng sau đó thì sao? Tim tôi sẽ hướng về nơi nào?

Họa ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu có một bàn tay chỉ vào chính trái tim Ngài, như muốn mời tôi luôn hướng vào điểm xuất phát cuộc đời và sứ vụ mình vì “Chức Linh mục là tình yêu từ Thánh Tâm Chúa”. Có thể nói sứ vụ và đời sống linh mục bắt nguồn từ con tim thương xót của Vị Mục Tử nhân lành. Đó cũng là điểm tựa và là đòn bẩy của đời Linh mục.

Đối diện với Thánh Tâm Chúa tôi tự hỏi mình: “Trái tim tôi đang hướng về đâu”? Đời linh mục với những sáng kiến mục vụ, nhiệt tâm tông đồ, với thành công vang dội hay bị chê bai, thất vọng, yếu đuối… câu hỏi cơ bản vẫn là: “Trái tôi đang hướng về đâu”? – “Kho tàng của con ở đâu lòng con cũng ở đó”!

Đức Phanxicô nói: “Trái tim Linh mục là trái tim đau khổ bởi tình yêu Chúa. Do đó, vị linh mục không thể nhìn vào chính mình với những bận tâm ích kỷ. Để nhào nặn con tim mình giống như tin Chúa, ngài phải hướng về Chúa và tha nhân với ba công việc chính yếu: đi tìm (những con chiên lạc), đón rước (vào ràn cả những con chiên không thuộc ràn mình) và trao ban niềm vui (của sự tha thứ và ơn cứu rỗi)”.

Vào tháng kính Thánh Tâm, tôi làm mới lại tâm điểm đời sống sứ vụ mình; xin Chúa làm sạch trái tim bị bợn nhơ vì những yếu đuối bất toàn và xin uốn “lòng” con giống như Trái Tim Chúa!

Lm. Gs. NTH