Giới Thiệu Chúa Cứu Thế, Gánh Tội Và Đền Tội Cho Đoàn Chiên

0
42

Hãy rao giảng, hãy giới thiệu, hãy làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống của mình, như thánh Gioan Baotixita đã làm, và như các bạn thánh của tôi đã làm.

DC-GB-BuiTuan.jpg 
1.
Mấy ngày nay, Chúa thôi thúc tôi hãy bắt chước thánh Gioan Baotixita một cách sát thực tế và sát Phúc Âm hơn. Rồi Chúa dạy cách đó là: Xưa thánh Gioan Baotixita vừa giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng cứu thế gánh tội và đền tội cho trần gian. Ngài cũng vừa dấn thân chịu khổ cùng với Chúa Giêsu, để gánh tội và đền tội cho đoàn chiên. Nay các môn đệ Chúa, nhất là các Giám mục, linh mục, tu sĩ cũng hãy làm như vậy.
2.
Những gì Chúa dạy trên đây đã cho tôi một dung mạo, mà Chúa tha thiết muốn về các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay. Dung mạo này có 2 nét: Một là hãy rao giảng và giới thiệu Đức Kitô là Chúa Cứu Thế. Hai là hãy gánh tội, đền tội cho người khác bằng cuộc đời dâng hiến đầy yêu thương và hy sinh, cho dù chết đau đớn như Chúa Giêsu và như thánh Gioan Baotixita.
Với chân dung có hai nét đẹp đó, tôi tự đánh giá mình và cũng đáng giá các môn đệ Chúa xung quanh tôi. Tôi thấy chân dung đó nơi chúng ta còn khá mờ nhạt, do đó giá trị của chúng ta trước mặt Chúa là rất tương đối, có thể là rất thấp.
3.
Sự thực đó giúp chúng ta nên khiêm tốn hơn, để xin Chúa thương giúp chúng ta trở thành người môn đệ Chúa có thực chất theo chân dung, mà Chúa muốn. Biết giới thiệu Chúa Cứu Thế bằng đời sống là điều khó, biết gánh tội và đền tội cho đoàn chiên là điều càng rất khó. Biết thế để mà khiêm tốn.
4.
Khiêm tốn, cũng để biết nhìn vào gương sáng những người khác xung quanh mình, mà cảm tạ Chúa và bắt chước họ.
Riêng đối với tôi, những người đã làm gương cho tôi về việc giới thiệu Chúa Cứu Thế và gánh tội, đền tội cho người khác là một số khá nhiều.
Chỉ xin phép được kể ra đây vài nhân vật, tôi rất quen và anh chị em cũng khá quen.
Nhân vật thứ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Nhân vật thứ hai là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Nhân vật thứ ba là Đức Cố Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ.
5.
Được quan thân với ba nhân vật trên đây, tôi dám quả quyết rằng: Cả ba vị đều qua kinh nghiệm sâu sắc về khổ đau. Khổ đau là y phục của tình yêu nơi các ngài. Đau khổ không phải chỉ nơi thân xác, mà nhất là nơi tâm hồn, như bị khinh chê, bị sỉ nhục, bị loài trừ, bị coi thường, nhất là phải từ bỏ mình.
Tôi thấy thánh giá nơi các ngài là dấu ấn của tình yêu đã gánh tội và đền tội cho dân. Với thánh giá ấy, các ngài đã giới thiệu Chúa Cứu Thế. Và như thế, các ngài rất hạnh phúc.
6.
Một lần nữa, tôi tự nhủ mình:
Hãy rao giảng, hãy giới thiệu, hãy làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống của mình, như thánh Gioan Baotixita đã làm, và như các bạn thánh của tôi đã làm.
Hãy cùng với Đức Kitô, gánh tội cho người khác, đền tội thay cho người khác. Thánh Gioan Baotixita đã làm như vậy. Các bạn thánh của tôi cũng đã làm như vậy. Nếu không, sẽ không tránh được hậu quả xấu.
7.
Đức Mẹ, ở Fatima đã cảnh báo sẽ có những biến cố khủng khiếp xảy ra, nếu nhân loại không sám hối.
Tôi thiết nghĩ, ít là chúng ta, những môn đệ Chúa, hãy sám hối bằng cách làm 2 việc như trên, mà thánh Gioan Baotixita và nhiều người thánh thân yêu của chúng ta đã thực hiện, thì hy vọng Đất Nước và Hội Thánh chúng ta sẽ được cứu. Chính chúng ta cũng sẽ nhờ đó mà được cứu. Dân chúng sẽ tin vào chúng ta nhiều hơn. Hội Thánh sẽ hi vọng vào chúng ta nhiều hơn. Chúa sẽ sử dụng chúng ta nhiều hơn.
Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã đến thăm thánh Gioan Baotixita, nhờ đó, thánh Gioan Baotixita đã trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Nay, xin Mẹ cũng thương đến thăm chúng con, để chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, mà trở thành người môn đệ Chúa, như lòng Chúa mong muốn.
Long Xuyên, 24.06.2015
Gm GB. Bùi Tuần