SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN SAU LỄ THÁNH GIA

0
28

 

Thứ 2:  ngày 28 tháng 12

Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo

Thứ 3: ngày 29 tháng 12

Thứ 4: ngày 30 tháng 12

Thứ 5: ngày 31 tháng 12

Thứ 6: ngày 1 tháng Giêng

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Thứ 7: ngày 2 tháng Giêng

Thứ 2:  ngày 28 tháng 12

Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo

Bài Ðọc I

1Ga 1,5 – 2,2

Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự sáng và nơi Người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thông hảo với Người, mà chúng tôi đi trong đường tối tăm, thì chúng tôi nói dối, và chúng tôi không thực thi chân lý. Nếu chúng tôi đi trong ánh sáng, cũng như chính Người ở trong ánh sáng, thì chúng tôi có sự thông hảo với nhau; và máu Chúa Giêsu Kitô Con Người rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi.

Nếu chúng tôi nói rằng mình không có tội, thì chúng tôi lừa dối mình, và trong người chúng tôi không có chân lý. Nếu chúng tôi xưng tội mình ra, thì Người là Ðấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng tôi, và rửa sạch chúng tôi khỏi điều gian ác. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội, thì chúng tôi coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng tôi.

Các con thân mến, cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội, nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian.

Phúc Âm

Mt 2,13-18

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

SUY NIỆM

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Bài trích thư Thánh Gioan tông đồ cho tôi biết rằng: “Thiên Chúa là sự sáng”, là Đấng Thánh Thiện, và chỉ  khi nào tôi sống trong ánh sáng, nghĩa là trong tình trạng sạch tội, thì tôi mới  hiệp thông với Thiên Chúa. Và Thánh Gioan nhấn mạnh: “chính Máu Chúa Giêsu Kitô rửa tôi khỏi mọi tội lỗi”, Nghĩa là nhờ Đức Giêsu Kitô mà tôi được sống trong ánh sáng.

Sự sáng hay sự thiện và bóng tối hay sự ác cũng được diễn tả trong bài tin mừng. Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Thánh là ánh sáng. Các nhà đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu là tìm ánh sáng, tìm sự thiện. Ngược lại, Hêrôđê là hiện thân của bóng tối, là đại diện cho sự ác khi ông tìm giết Hài Nhi Giêsu và sát hại không thương tiếc các trẻ nhỏ ở Bêlem.

Lời Chúa hôm nay nói lên một sự thật, đó là bóng tối và ánh sáng, thánh thiện và tội lỗi trong cuộc sống và trong con người của tôi. Trong cuộc sống của mình, tôi luôn đứng trước sự chọn lựa sự thiện, ánh sáng hay sự ác, bóng tối. Có những động lực thúc đẩy tôi sống thiện, sống tốt.. cũng có những cám dỗ tôi làm điều xấu, cám dỗ tôi phạm tội. Khi làm điều xấu, tôi sống trong tình trạng tỗi lỗi, là tôi sống trong bóng tối. Khi tôi chọn làm những điều tốt lành, tôi sống trong tình trạng sạch tội là tôi sống hiệp thông với Thiên Chúa và tôi sống trong sự sáng.

Lạy Chúa, xin cho con biết làm những việc lành và tránh sự dữ để mỗi ngày con sống trong ánh sáng của của Chúa. Mỗi khi con yếu đuối hay sa ngã  phạm tội, xin cho con cũng biết chạy đến với Chúa, và đến gặp Chúa trong bí tích hòa giải, để con được sống trong ân sủng và ánh sáng của Chúa. Amen.

Thứ 3: ngày 29 tháng 12

Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh

Bài Ðọc I: 1 Ga 2,3-11

Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy, và nhờ điều đó mà chúng ta biết được chúng ta ở trong Người. Ai nói mình ở trong Người, thì phải sống như Người đã sống.

Các con thân mến, đây không phải là một giới răn mới mà cha viết cho các con, nhưng là giới răn cũ các con đã có từ ban đầu. Giới răn cũ đó, là lời các con đã nghe rồi. Nhưng đây cha lại viết cho các con một điều răn mới, là điều chân thật nơi Người và nơi các con, vì tối tăm đang qua đi, và sự sáng đã soi đến rồi.

Ai nói mình ở trong sự sáng, mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong tối tăm. Ai thương yêu anh em mình, thì ở trong sự sáng, và nơi người ấy không có cớ vấp phạm. Còn ai ghét anh em mình, thì ở trong tối tăm, đi trong tối tăm và không biết mình đi đâu, vì tối tăm đã làm mù mắt họ.

Phúc Âm

Lc 2,22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

SUY NIỆM

YÊU THƯƠNG LÀ SỐNG TRONG SỰ SÁNG

Trong bài đọc 1 hôm nay, Thánh Gioan cho tôi biết một dấu chỉ sống trong sự sáng đó là sống yêu thương: “Ai thương yêu anh em mình, thì ở trong sự sáng”. Thánh Gioan nhấn mạnh  yêu thương là một cách sống, một việc làm cụ thể cho thấy một người sống giới răn Chúa dạy và sống  trong tình yêu của Thiên Chúa và “tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy”.

Đọc thư của thánh Gioan tôi cảm thấy Thánh Gioan cũng lưu ý với tôi rằng: sống yêu thương chứ không phải là chỉ nói yêu thương. Sống yêu thương thì mới là biết Chúa và thật sự tuân giữ giới răn của Chúa bởi vì: “Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý”.

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu là sự sáng đã đến thế gian. Ông Simêon đã nhận ra Chúa Giêsu “là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. Thật vậy, vì yêu thương, Chúa Giêsu đã đến thế gian, vì yêu thương Chúa Giêsu đã từ bỏ thân phận là Thiên Chúa  để đến ở với con người, và sống cho con người.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đến với tôi, Chúa Giêsu cũng hiện diện trong cuộc sống của tôi qua những biến cố và sự kiện. Chúa cũng yêu thương tôi và mời gọi tôi sống yêu thương.

Yêu thương không bằng lời nói suông, nhưng là hành động. Đây thực sự là một cuộc sống không dễ dàng, bởi vì, những khác biệt, những giới hạn thiếu sót, những ích kỉ hẹp hòi của bản thân cản trở tôi sống yêu thương. Vì thế, tôi cần có ơn Chúa giúp và tôi cần phải chấp nhận hy sinh.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa, xin cho con biết sống yêu thương như  Chúa dạy qua những  hành động  cụ thể hàng ngày đối với tha nhân. Amen.

Thứ 4: ngày 30 tháng 12

Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh

Bài Ðọc I:

1 Ga 2,12-17

Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được tha vì danh Người.

Hỡi các phụ huynh, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Ðấng vẫn có từ ban đầu.

Hỡi các thiếu niên, ta viết cho các con, vì các con đã chiến thắng quỷ dữ.

Hỡi các trẻ nhỏ, ta viết cho các con, vì các con đã nhận biết Chúa Cha.

Hỡi các thanh niên, ta viết cho các con, vì các con dũng cảm, và lời Thiên Chúa vẫn ở trong các con, và các con đã chiến thắng quỷ dữ.

Các con đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế gian. Nếu ai yêu mến thế gian thì lòng mến của Chúa Cha không có trong kẻ ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian là đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu căng vì của cải, những điều đó không phải bởi Chúa Cha, nhưng bởi thế gian mà ra. Và thế gian qua đi với đam mê của nó. Còn ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời.

Phúc Âm

Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

SUY NIỆM

KIẾM TÌM THIÊN CHÚA

Trong bài đọc 1 hôm nay, Thánh Gioan tông đồ khuyên mọi người: “đừng yêu mến thế gian và những điều thuộc về thế gian”, bởi vì: “thế gian qua đi với đam mê  của nó”.  “Thế gian” mà thánh Gioan nói đến tượng trưng cho những điều bất chính như: “đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu căng vì của cải..”. “Thế gian” còn nói đến những của cải vật chất chóng qua, và một cuộc sống có giới hạn nơi trần gian. Và, Thánh gioan nhắn nhủ mọi người: “tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì: “ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”.

Bà Anna trong bài Tin mừng là một  mẫu gương tượng trưng cho việc tìm Chúa  và trông chờ ơn cứu độ thể hiện qua việc làm cụ thể trong cuộc sống của bà đó là: “đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa”. Và rồi, bà đã gặp được Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ.

Lời Chúa hôm nay gợi lên cho tôi những suy nghĩ sau:

Của cải, tiền bạc vật chất là  những phương tiện, những điều kiện giúp cho con người nuôi sống bản thân. Nếu tôi có được từ công sức lao động chính đáng và sử dụng vào những việc làm tốt những của cải vật chất này đem lại ích lợi cho tôi và tha nhân. Ngược lại, nếu tôi có được từ những việc làm bất chính và sử dụng vào những công việc làm xấu thì những của cải vật chất này gây hại cho tôi và tha nhân.

Cuộc sống của tôi nơi trần gian ngắn ngủi, của cải vật chất không tồn tại vĩnh cửu. Tôi còn có một cuộc sống đời sau. Tôi đã làm gì để chuẩn bị cho đời sau, cho phần rỗi linh hồn của tôi?

Cuộc sống mỗi ngày nơi trần gian có nhiều đam mê và nhiều cám dỗ bất chính có thể làm cho tôi quên mình là con của Chúa và làm cho tôi đánh mất đời sau.

Cũng như bà Anna, khi tôi biết trông chờ Chúa, khi tôi biết tìm kiếm Chúa và sống theo Chúa dạy trong cuộc sống và bổn phận của mình là tôi đón nhận sự sống nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng việc tìm ý Chúa, làm việc tốt, và  sống tốt lành ngay trong cuộc sống nơi trần gian này. Amen.

Thứ 5: ngày 31 tháng 12

Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh

Bài Ðọc I

1 Ga 2,18-21

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

Còn các con, các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con biết sự thật, và phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có.

Phúc Âm

Ga 1,1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

SUY NIỆM

ƠN CHÚA VÀ SỰ HIỂU BIẾT

Trong bài đọc 1, Thánh Gioan tông đồ dạy cho các môn  ý thức rằng nhờ ơn Chúa mà các ông có sự hiểu biết: “các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Nhờ sự hiểu biết đó mà các môn đệ nhận biết sự thật đó là tin Chúa, theo Chúa và làm chứng cho Chúa trước những kẻ không tin và chống lại Thiên Chúa.

Thật vậy, ơn Chúa và sự hiểu biết là một điều rất quan trọng cho cuộc sống của tôi. Nhờ ơn Chúa và sự hiểu biết để  tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa. Ơn chúa và sự hiểu biết giúp cho tôi nhận ra sự thật. Đó là nhận biết sự thật về bản thân và con người của tôi để tôi sống đúng với phẩm giá của mình, là nhận biết những vạn vật xung quanh để tôi nhận ra giá trị của cuộc sống.

Cũng vậy, bài tin mừng cho thấy sức mạnh của ơn Chúa trong đời sống của tôi. Nhờ ơn Chúa mà tôi có đức tin, nhờ ơn Chúa mà tôi “tiếp nhận Thiên Chúa” và trở nên con Thiên Chúa. Và lời Chúa trong Tin mừng còn nhấn mạnh Đức Kitô là nguồn ơn thánh và mạc khải cho tôi: “ơn Thánh ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô”, và chính Đức Kitô “mạc khải” cho tôi hiểu biết về Thiên Chúa.

Ơn Chúa và sự hiểu biết vẫn luôn cần thiết cho tôi trong cuộc sống mỗi ngày để tôi phân biệt tốt xấu và giúp tôi biết chọn Chúa và sống theo Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến kín múc ơn Chúa và sự hiểu biết nơi Đức Kitô để mỗi ngày tôi hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

Thứ 6: ngày 1 tháng Giêng

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Bài Ðọc I

Ds 6,22-27

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Phúc Âm

Lc 2,16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM

ĐẾN VỚI CHÚA

Bài trích sách Dân số là một lời dạy cho dân của Chúa biết chạy đến với Chúa để xin Chúa ban ơn và chúc lành: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con”, và những ai đến với Chúa và kêu cầu danh Chúa thì Chúa sẽ ban ơn: “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Hình ảnh “đến với Chúa” cũng được diễn tả trong bài tin mừng nói về việc các mục tử đi tìm Chúa Hài Đồng: “các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. Và các mục tử đã sống trong niềm vui khi gặp Đấng Cứu Thế giáng sinh: “họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy”.

Cuộc sống thường ngày có nhiều lo toan vất vả, nhiều bế tắc..làm cho tôi mất phương hướng, mất bình an hay chán nản thất vọng.

Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở tôi biết đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết cầu xin  Chúa ban ơn giúp sức, xin Chúa chúc lành. Có Chúa là có tất cả. Ơn Chúa  giúp cho tôi vượt qua những trở ngại và thách đố trong cuộc sống. Ơn Chúa giúp cho tôi sống vui và bình an.

Đức Maria là một mẫu gương cho tôi. Với ơn Chúa, Mẹ đã vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống và sống bình an theo ý Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của cuộc sống con. Xin cho con biết đến với Chúa, biết tạ ơn Chúa, biết cầu xin ơn Chúa giúp con vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống mỗi ngày để con sống trong bình an của Chúa. Amen.

Thứ 7: ngày 2 tháng Giêng

Bài Ðọc I

1Ga 2,22-28

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô?

Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phản Kitô, ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha.

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con.

Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời.

Ta đã viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con.

Về phần các con, việc xức dầu mà các con đã nhận lãnh nơi Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, nhưng như việc xức dầu của Người đã dạy các con mọi sự, và lại là sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, hãy ở lại trong Người.

Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người, để khi Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ lìa xa Người, lúc Người đến.

Phúc Âm

Ga 1,19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?”

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

SUY NIỆM

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Trong bài đọc thứ 1, Thánh Gioan tông đồ mời gọi các môn đệ luôn xác tín niềm tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô là Con Thiên Chúa. Qua đó, Thánh Gioan cũng mời gọi các môn đệ can đảm tuyên xưng và sống chứng nhân cho Đức Kitô. Bởi vì, sống chứng nhân cho Đức Kitô cũng là sống cho Thiên Chúa và gắn bó với Thiên Chúa: “ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha”.

Trong bài tin mừng thuật lại việc ông Gioan Tiền Hô làm chứng cho Chúa Giêsu: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Trong thời đại hôm nay, làm chứng cho Chúa và sống chứng nhân cho tin mừng cũng là việc làm cần thiết và là bổn phận và trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Vậy tôi đã làm gì để sống chứng nhân cho tin mừng của Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con trở nên chứng nhân cho Chúa và cho tin mừng của Chúa bằng những lời nói và những việc làm bác ái yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.