SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN SAU LỄ HIỄN LINH

0
18


THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

THỨ 2

Bài Ðọc I

1Ga 3,22-4,6

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Ðấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.

Phúc Âm

Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Suy niệm

Thư Thánh Gioan xác tín cho chúng ta rằng chúng ta có thể lãnh nhận được mọi ơn lành từ Thiên Chúa nếu chúng ta tin thật Chúa Giêsu Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Và chính nhờ tin vào Ngài mà chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách của thế gian vì chính Ngài đã chiến thắng thế gian.

Trong bài tin mừng, Thánh Mathêu thuật lại những ngày đầu trong công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, trừ quỷ. Và đã có nhiều người tin và đi theo Ngài.

Ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhiều, người ta có thể phát minh ra rất nhiều thứ máy móc phục vụ cho con người. Người ta có thể đi xa vào lòng vũ trụ để khám phá ra các hành tinh mới… Thay vì càng phát triển, càng đi xa vào trong vũ trụ bao la, người ta càng thấy được sự vĩ đại của Thiên Chúa, nhưng người ta lại ngày càng quên lãng phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa, dần loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình.

Kitô hữu ngày nay đứng trước những khó khăn, thách đố rất lớn trong việc giữ vững niềm tin của mình vào Thiên Chúa trước những học thuyết, lý luật chặt chẽ của khoa học. Nhưng chúng ta phải can đảm, giữ vững niềm tin của mình hơn nữa khi nghe những lời của Thánh Gioan nói với chúng ta: “chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô”

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới đem lại bình an, hạnh phúc đích thực cho chúng con. Amen

THỨ 3

Bài Ðọc I

1Ga 4, 7-10

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.

Phúc Âm

Mc 6, 34-44

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

Suy niệm

Một lần nữa Thánh Gioan khẳng đinh với chúng ta “Thiên Chúa là tình yêu”. Ngài còn nhắc nhở chúng ta rằng vì được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa nên chúng ta cũng phải biết yêu thương nhau. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, tình yêu ấy thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Tình yêu ấy còn được thể hiện cách cụ thể trong bài tin mừng hôm nay. Ngài động lòng thương xót khi thấy đông đảo dâng chúng đi theo Ngài, nên đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để xoa diệu cơn đói thể chất, giảng dạy cho họ để xoa dịu cơn đói tinh thần.

Người ta thường gọi đạo Công Giáo là đạo của tình thương, khi họ nhìn vào tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Chúng ta, những Kitô hữu, con cái Chúa phải thể hiện tinh thần đó như lời của Thánh Gioan: “chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra”. Tuy nhiên, phần đông các kitô hữu chúng ta chỉ biết nói yêu thương ngoài môi miệng, chứ ít khi thể hiện bằng những hành động cụ thể. Hoặc chúng ta chỉ yêu những người yêu mình, còn những người chúng ta không thích thì không yêu thương, thậm chí chúng ta còn làm hại họ. Đang sống trong năm Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta hãy cố gắng thể hiện tinh thần của Chúa Giêsu bằng những hành động cụ thể trong đời sống. Đã nhận nhiều ơn lành từ lòng Thương xót Chúa thì chúng ta cũng cho đi tình yêu, sự tha thứ đối với những anh em xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận và cũng biết cho, cho những gì con đã nhận từ Cha.

THỨ 4

Bài Ðọc I

1 Ga 4, 11-18

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con Mình làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ. Do đó, tình yêu của Thiên Chúa đã trọn vẹn đối với chúng ta, để chúng ta tin tưởng trong ngày phán xét, vì Người thế nào, thì chúng ta cũng thế ấy ở thế gian này. Nơi tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì loại bỏ sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi mang theo hình phạt, và người nào sợ hãi thì không hoàn hảo trong tình thương.

Phúc Âm

Mc 6, 45-52

 (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.

Suy niệm

Hôm nay Thánh Gioan nói cho chúng ta biết một khía canh khác của tình yêu của Thiên Chúa đó là: “ Nơi tình yêu không có sự sợ hãi”. Điều này được thể hiện cụ thể trong bài tin mừng, khi các tông đồ không nhận ra Chúa Giêsu thì họ hoang mang sợ hãi, nhưng khi Chúa Giêsu nói:“Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ” thì các ông yên tâm và bình an.

Trong cuộc sống chắc chắn chúng ta luôn phải đối mặt với những nguy khốn, thử thách, đau khổ, đặc biệt là những Kitô hữu, chúng ta còn phải chịu những khó khăn nhiều hơn nữa. Nhung khi nghe lời trấn an của Chúa Giêsu ‘cứ yên tâm chính Thầy đây đừng sợ” chúng ta yên tâm hơn vì tin rằng Chúa luôn ở cạnh và đồng hành với chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua những thử thách, khó khăn dễ dàng hơn khi chúng ta có tình yêu từ Thiên Chúa. Và chúng ta có thể dựa vào lời trong thư Gioan để tiếp thêm sức mạnh cho mình: “Nơi tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì loại bỏ sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi mang theo hình phạt, và người nào sợ hãi thì không hoàn hảo trong tình thương.”

Lạy Chúa xin cho chúng con tin tưởng rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con, và xin cho chúng con luôn biết dựa vào Chúa để có thể vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống.

THỨ 5

Bài Ðọc I

1 Ga 4, 19 – 5, 4

Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương yêu chúng ta trước. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối. Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Ðấng mình không thấy được? Ðây là giới răn chúng ta lãnh nhận nơi Thiên Chúa: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa.

Hễ ai tin Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Vì hễ ai yêu mến Chúa là Ðấng đã sinh thành, thì cũng yêu mến những kẻ bởi Người mà sinh ra. Do điều này mà chúng ta biết mình yêu thương con cái Thiên Chúa, là hễ chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta phải thực hành giới răn Người. Tình yêu Thiên Chúa là thế này: là chúng ta giữ các giới răn Người, và giới răn Người chẳng có nặng nề đâu. Hễ sự gì bởi Thiên Chúa mà sinh ra, thì thắng được thế gian, và đây là sự chiến thắng thế gian: đó là đức tin của chúng ta. Ai chiến thắng thế gian, nếu không phải kẻ tin Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa?

Phúc Âm

Lc 4, 14-22a

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

Suy niệm

Bài đọc từ thư Thánh Gioan hôm nay cho chúng ta biết tình yêu dành cho Chúa phải thể hiện bằng tình yêu đối với tha nhân. Trong bài tin mừng, Thánh Luca kể cho chúng ta về lần đầu tiên Chúa Giêsu trở về Galilêa, Ngài đọc sách tiên tri Isaia nói về sứ vụ của Ngài là Đấng Mêsia.

Chúa Giêsu đã đến thế gian để thực hiện sứ vụ của Đấng Mêsia là rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những đau khổ trong tâm hồn…..và Ngài vẫn thực hiện điều đó cho đến ngày hôm nay. Ngài thể hiện tình yêu của mình cho nhân loại bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Và mỗi người chúng ta đều cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ngài yêu thương, gìn giữ, chăm sóc mỗi người chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện, không đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho Ngài. Thiên Chúa chỉ yêu cầu chúng ta một điều đó làm đáp trả lại tình yêu của Ngài bằng cách yêu thương tha nhân những người cũng được sinh lại bởi ơn cứu độ của Ngài.

Thánh Gioan đã nói rất cụ thể: “Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối. Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Ðấng mình không thấy được?” Đúng vậy, Thiên Chúa luôn hiện diện trong những người anh em. Ngài hiện diện trong những người anh em bé nhỏ đói khổ hằng ngày, và Ngài cần chúng ta thể hiện tình yêu dành cho Ngài cách cụ thể và những hành động đối với những người anh em bé nhỏ nghèo hèn đó.

 Lạy Chúa xin cho cho con nhận ra Ngài mỗi ngày trong những người chúng con gặp gỡ, và xin cho chúng con có trái tim nhân ái để có thể thể hiện tình yêu bằng những hành động cụ thể hằng ngày.

THỨ 6

Bài Ðọc I

1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình.

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống. Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con có sự sống đời đời.

Phúc Âm

Lc 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Suy niệm

Trong bài đọc một, Thánh Gioan cho chúng ta biết Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống. Và nhờ tin vào Con Thiên Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng thế gian. Điều này được thể hiện rõ trong bài tin mừng. Người phong hủi đã tin vào Chúa Giêsu Kitô nên đã được chữa lành. Niềm tin của anh được thể hiện qua cầu nói: “nếu Ngài muốn…”, nghĩa là anh đặt trọn niềm tin vào Chúa, tin hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu.

Mỗi Kitô hữu chúng ta hằng ngày phải đối mặt trước biết bao thử thách khó khăn của cuộc sống. Có những khó khăn tưởng chừng chúng ta không thể vượt qua và nhiều lúc chúng ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, không tìm được lối thoát, không tìm được cách giải quyết. Những lúc đó chúng ta không biết phải trông cậy vào ai. Nhưng lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy bắt chước thái độ của người phong hủi là đặt trọn niềm tin vào Chúa và hãy nói với Chúa rằng: “nếu Ngài muốn, ngài có thể giúp con”, để chúng ta có thể xác tín giống như Thánh Gioan: “Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?”.

Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ luôn giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta thật sự tin vào Ngài, vì chính Chúa Giêsu đã nói “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho”.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. Amen

THỨ 7

Bài Ðọc I

1 Ga 5, 14-21

Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. Và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người. Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết, thì hãy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. Có thứ tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đâu. Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết.

Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa, thì không phạm tội, chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ, và ma quỷ không làm gì được họ. Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể thế gian đều phục luỵ ma quỷ. Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và đã ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật, và được ở trong Con chân thật của Người. Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời. Các con thân mến, hãy giữ mình xa các tà thần.

Phúc Âm

Ga 3, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Suy niệm

Thư thánh Gioan hôm nay nói với chúng ta một chân lý là nếu chúng ta xin sự gì hợp ý Chúa, thì Người nhậm lời chúng ta. Và ngài còn khuyên chúng ta không chỉ cầu xin cho chúng ta mà còn phải cầu xin cho anh em của mình, không chỉ cầu xin cho những nhu cầu vật chất mà phải biết cầu xin cho những nhu cầu tinh thần, đặc biệt là cầu xin cho những anh em đang phạm tội mất lòng Chúa.

Cầu nguyện là việc chúng ta làm hằng ngày trong đời sống của một người kitô hữu. Nhưng đôi khi chúng ta không biết cách cầu nguyện. Chúng ta cầu xin Chúa những điều hợp ý của ta, và thường chúng ta chỉ xin Chúa cho những nhu cầu của bản thân. Vì thế, đôi khi chúng ta cầu xin điều gì đó mà không được, mặc dù chúng ta đã rất kiên trì. Hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta biết lý do xin không được là vì chúng ta xin không hợp với ý Chúa.  Chúa nhận ra điều chúng ta xin không có lợi cho phần rỗi của chúng ta nên Ngài không ban. Như lời Thánh Giacôbê đã nói:“Anh em không có, là tại anh em không xin. Anh em xin mà không được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em”.

Trong bài Tin mừng, Gioan Tẩy Giả còn nhắc chúng ta một điều quan trọng nữa là mọi sự chúng ta có được đều bởi Thiên Chúa ban cho. Vì thế, chúng ta có là gì, làm được gì, thành công ra sao thì hãy biết nhìn nhận như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Tất cả là hồng ân”. Chúng ta không là gì trước mặt Chúa, chỉ có Chúa mới làm được những công trình vĩ đại trên cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu nguyện. Xin cho chúng con biết cầu nguyện liên lỉ và cho chúng con không tìm gì khác ngoài thánh ý Chúa. Amen.