SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

0
47

Thứ Hai

Phúc Âm: Mc 12, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa.

“Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.

“Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: “Chúng sẽ kiêng nể con trai ta”. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: “Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta”. Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: “Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta”.

Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

SUY NIỆM

“Chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho”.

Câu kinh thánh này trong đoạn tin mừng diễn tả hành động tàn nhẫn của những người tá điền đối với người con của ông chủ vườn nho. Là những người thuê vườn nho lẽ ra họ phải trả hoa lợi cho ông chủ theo đúng kì hạn, nhưng ngược lại, họ không những  không trả hoa lợi mà còn giết các “đầy tớ” và người “con yêu quí” của ông chủ. Những người tá điền này đã không thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận của mình. Hành động của họ nói lên sự phản bội, bất trung và bất nghĩa.

Vườn nho là dân của Chúa, Thiên Chúa là ông chủ, các đầy tớ của ông chủ gởi đến là các tiên tri, người con yêu quí của ông chủ là Chúa Giêsu, các tá điền là các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão. Vì thế, tin mừng thuật lại: sau khi nghe dụ ngôn này, các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão tìm bắt Chúa Giêsu “vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ”. Thật vậy, qua dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn nói cho họ biết rằng họ đã không chu toàn bổn phận của họ đối với Thiên Chúa.

Dụ ngôn trong đoạn tin mừng hôm nay đã giúp cho tôi suy nghĩ về cuộc sống của tôi. Thiên Chúa cũng là “Ông chủ” của tôi. Thiên Chúa cũng trao cho tôi  những vườn nho để canh tác đó là: ơn Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, công việc, bổn phận, những tha nhân để tôi phục vụ. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, cũng đến với tôi trong cuộc sống mỗi ngày qua Lời Chúa, qua thánh lễ, qua các bí tích..

Vậy tôi đã và đang sống như thế nào? Tôi đã chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa hay tôi cũng giống như các tá điền trong dụ ngôn?

Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình trong cuộc sống để mỗi ngày sống xứng đáng là người con của Chúa và sống đẹp ý Chúa hơn. Amen.

Thứ Ba

Phúc Âm: Mc 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

 

SUY NIỆM

“Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”.

Hình và kí hiệu của Cêsarê in trên đồng tiền diễn tả quyền lực trần thế và đời sống vật chất của con người. Thật vậy, cuộc sống nơi trần gian của con người phụ thuộc vào những điều kiện, hoàn cảnh xã hội và những nhu cầu vật chất. Mỗi người có bổn phận và trách nhiệm đối với bản thân, lo cho đời sống hiện tại và đối tuân theo nguyên tắc, các luật lệ trong đời sống con người. Những gì thuộc về Cêsarê tượng trưng cho cuộc sống nơi trần gian của con người.

Tuy nhiên, cuộc sống của con người không chỉ ở nơi trần gian và không chỉ phụ thuộc vào quyền lực trần thế, nhưng con người còn phụ thuộc vào Thiên Chúa là Đấng vượt trên mọi quyền lực nơi trần gian này. Thật vậy,Thiên Chúa là Đấng ban cho con người không những đời sống nơi trần gian này mà còn ban cho con người sự sống vĩnh cửu đời sau. Thiên Chúa  là “Ông chủ” thật sự của con người. Vì thế, “của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”, nghĩa là, con người có bổn phận đối với Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.

Câu trả lời của Chúa Giêsu: “của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”, cũng là một lời nhắc nhở cho tôi trong cuộc sống của mình.

Có khi tôi ham kiếm tìm những quyền lợi, danh vọng, địa vị nơi trần gian mà tôi không lắng nghe lời Chúa, không tuân theo những điều Chúa dạy.

Có khi tôi đã chạy theo những cám dỗ trần gian mà đánh mất những điều thuộc về Thiên Chúa.

Có khi tôi vui mừng vì những thành công trần thế mà quên đi tình thương và ơn lành của Chúa dành cho tôi.

Có khi tôi chỉ lo chú trọng những việc làm trần thế, những niềm vui trần thế mà quên đi những bổn phận thiêng liêng, bỏ đi những giây phút gặp gỡ Chúa trong những giờ cầu nguyện.

Có khi tôi cũng mải mê chạy theo những nhu cầu vật chất, chạy theo những giá trị trần thế hay vì danh vọng địa vị trần gian mà tôi đã đánh mất những giá trị thiêng liêng và đánh mất đời sống thiêng liêng trong cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa xin cho con biết nhận ra giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của mình để trong cuộc sống mỗi ngày con biết lo cho cuộc sống hiện tại và biết chu toàn bổn phận đối với Chúa. Amen.

Thứ Tư

Phúc Âm: Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.

SUY NIỆM

 “Vậy các ông thật lầm lạc”.

Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề liên quan đến cuộc sống đời sau. Chúa Giêsu đã trả lời cho họ một cách rõ ràng rằng cuộc sống đời sau không như cuộc sống hiện tại nơi trần gian. Câu hỏi  chất vấn của những người này và câu trả lời của Chúa Giêsu đã gợi lên cho tôi những suy nghĩ sau: 

Cũng giống như những người thuộc nhóm Xa-đốc, có nhiều khi tôi cho ý kiến của mình là đúng là hay, là số một.. để rồi tôi bắt mọi người phải theo ý của tôi.

Cũng giống như những người Xa-đốc, có nhiều khi tôi lấy mình làm tiêu chuẩn, hay đặt ra những tiêu chuẩn để so sánh, để bắt bẻ chê bai và hạ bệ tha nhân.

Cũng giống như những người thuộc nhóm Xa-đốc, có nhiều khi tôi cũng chạy theo những đam mê trần tục như: danh, lợi, thú..và có những suy nghĩ cuộc sống nơi trần gian, để rồi, quên đi những giá trị thiêng thiêng cho cuộc đời của mình.

Lạy Chúa, xin cho con biệt nhận ra giá trị của cuộc sống hiện tại và mai sau, và xin cho con biết tôn trọng tha nhân để mỗi ngày con sống xứng đáng là người con của Chúa. Amen.

 

Thứ Năm

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 

SUY NIỆM

“Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Bài tin mừng nhấn mạnh bổn phận của tôi đối với Chúa và đối với tha nhân qua hai giới răn quan trọng là thờ phượng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân.

Thứ nhất là thờ phượng kính mến Thiên Chúa: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Thờ phượng kính mến Chúa là việc làm quan trọng, vậy tôi đã thờ phượng và kính mến Chúa trong cuộc sống của mình như thế nào? Tôi đã thật tâm thờ phượng kính mến Chúa qua các việc làm cụ thể hay chỉ làm theo thói quen, làm theo hình thức bên ngoài?

Thứ hai, “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Tha nhân là những người tôi gặp gỡ thường ngày, những người ở bên cạnh tôi, những người cần tôi giúp đỡ và chia sẻ và tôn trọng.

Mang danh là người Kitô hữu, mang danh là người theo đạo Chúa, tôi đã sống đúng với bổn phận của mình chưa? Tôi đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự chưa, tôi đã yêu thương tha nhân như chinh mình chưa…hay tôi chỉ mến Chúa và yêu thương tha nhân bằng môi miệng chứ không thực hành đời sống đức tin.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở tôi thờ phượng và kính mến Chúa và yêu thương tha nhân một cách cụ thể trong đời sống thường ngày.

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và khôn ngoan để con hiểu rằng Chúa là nguồn sống thật của con, xin cho con biết sống theo ý Chúa, biết sống bác ái với tha nhân, biết sử dụng của cải vật chất để con đến với Thiên Chúa và có sự sống đời đời. Amen.

Thứ Sáu

Phúc Âm: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

SUY NIỆM

“Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?”

Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định Thiên Chúa là Đấng làm chủ trên tất cả. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã đến trần gian và ngài đã thực hiện sứ mạng của Ngài theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Cho dù gặp nhiều thử thách và đau khổ về thể xác và tinh thần, và dù có phải chấp nhận cái chết đau thương nhục nhã, Chúa Giêsu cũng đã chu toàn sứ mạng của mình. Chúa Giêsu luôn sống theo ý Cha và chu toàn sứ mạng Cha trao phó.

Lời Chúa hôm nay gợi ý cho tôi nhìn nhận lại con người của tôi. Thiên Chúa cũng là Đấng làm chủ cuộc sống của tôi, làm chủ con người của tôi. Vậy tôi đã đã có thái độ như thế nào trong cuộc sống đối với Thiên Chúa?

Thật sự trong cuộc sống của mình, nhiều khi tôi chạy theo những ông chủ khác, qua việc chạy theo những đam mê bất chính, chạy theo danh vọng địa vị, chạy theo cám dỗ của cải vật chất và quên rằng Thiên Chúa mới thực sự là Đấng làm chủ đời sống của tôi.

Cho đến ngày hôm nay, Chúa  vẫn mời gọi tôi theo Chúa và cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài. Chúa cũng trao cho tôi một sứ mạng trong ơn gọi và bổn phận của tôi. Sứ mạng đó chắc chắn cũng có nhiều vất vả thử thách. Sứ mạng đó cũng đòi hỏi tôi sống hy sinh dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức thân phận của mình để mỗi ngày con sống  chu toàn bổn phận của mình và sống đẹp ý Chúa là Đấng Ban Sự Sống và làm chủ đời sống của con. Amen.

 

Thứ Bảy

Phúc Âm: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

SUY NIỆM

“Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc”.

Lời Chúa hôm nay giúp cho tôi nhận thấy rằng, Chúa Giêsu lên án những người giả hình và kiêu ngạo. Thật vậy, với những người giả hình và những người có thái độ kiêu căng, tự phụ.. họ đã đóng kín tâm hồn trước những lời rao giảng của của Chúa Giêsu. Họ đã không tin vào Đức Giêsu Kitô và không đón nhận Thiên Chúa. Ngược lại, với một thái độ khiêm tốn, rất nhiều người mở rộng tâm hồn để nghe Lời Chúa và  tin vào Đức Kitô. Họ đã đón nhận Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa.

Sự khiêm tốn giúp tôi tin tưởng phó thác vào Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự kiện biến cố của cuộc sống. Sự khiêm tốn giúp tôi nhận ra và đón nhận những điều tốt đẹp nơi người khác, nhận ra Chúa nơi tha nhân, thông cảm và yêu mến tha nhân như Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho con biết dẹp bỏ thái độ và cách sống kiêu căng tự phụ để con biết sống khiêm tốn và mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa và đón nhận tha nhân trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

Lm. Dominco dmp

nguồn: WGPCT