Suy niệm Lời Chúa Tuần 22 Thường niên

0
35

Thứ Hai

Bài Ðọc I

1 Tx 4,13-17

Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người.

Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này: chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng Tổng lãnh Thiên thần, và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Ðức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi.

Phúc Âm

Lc 4,16-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: “Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình”; “điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

SỰ CHẾT

Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay, Thánh Phaolô giáo huấn cho các kitô hữu về cùng đích của con người, về đời sống sau khi chết. Đây cũng là lời giáo huấn cho tôi về sự chết. Lời Thánh Phaolo dạy rằng: Với niềm tin vào Thiên Chúa, trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, sau khi kết thúc cuộc sống nơi trần gian này, tôi sẽ trở về với Chúa và sống với Chúa. Chính vì thế, là Kitô hữu, tôi tin rằng: sự chết như là một chuyến đi để trở về với Chúa và sống trong tình yêu của Chúa.

Lời giáo huấn của Thánh Phaolô là lời nhắc nhở cho tôi rằng cuộc sống trần gian của tôi sẽ có ngày kết thúc. Tuy nhiên, để có một cuộc sống hạnh phúc nơi Thiên Chúa, thì ngay trong hiện tại, ngay trong cuộc sống nơi trần gian này, tôi cũng phải chuẩn bị cho cuộc sống đời sau như việc chuẩn bị cho một chuyến đi, cho một cuộc hành trình.

Một cuộc hành trình muốn đạt được kết quả tốt, muốn hữu ích thì cần được sự chuẩn bị những phương tiện phù hợp. Ví dụ, muốn lên núi thì phải có những phương tiện thích hợp cho việc leo núi. Muốn xuống biển thì cần chuẩn bị những phương tiện cần thiết cho việc đi biển…

Tôi phải sống thế nào? Tôi đang chuẩn bị thế nào trong cuộc sống hiện tại để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau?

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống trong bình an và hy vọng, nhất là trong cuộc sống hiện tại biết chuẩn bị cho đời sống mai sau bằng những việc lành phúc đức. Amen.

Thứ Ba

Bài Ðọc I

1Tx 5,1-6.9-11

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và an toàn”, thì chính lúc đó, tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ.

Vì Thiên Chúa không đặt để chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng là để chúng ta chiếm lãnh ơn cứu độ nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta được cùng sống với Người. Bởi đấy, anh em hãy an ủi nhau, hãy lo xây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

Phúc Âm

Lc 4,31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

SUY NIỆM

SẴN SÀNG

Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay làm cho tôi nhớ đến lời chia sẻ trong bài giảng lễ an táng của một linh mục: “Người ta có kinh nghiệm về nhiều thứ, nhưng không ai có kinh nghiệm về cái chết”. Thật vậy, như lời thánh Phaolô nói: Cái chết có thể xảy đến mọi lúc mọi nơi, với mọi người nhưng không thể biết trước.

Chính vì cái chết xảy đến bất ngờ, cho nên tôi cần có thái độ tỉnh thức và điều độ.

Thái độ tỉnh thức và điều độ là tôi sẵn sàng trước cái chết, một cuộc sống của “người con cái sự sáng, con cái ban ngày”, nghĩa là, tôi sống trong tình trạng sạch tội trọng, sống trong ơn nghĩa với Chúa.

Thái độ tỉnh thức và điều độ là tôi nghe và thực hành Lời Chúa dạy, làm điều lành, tránh điều dữ và  tạo  nhiều công phúc trong cuộc sống nơi trần gian.

Lạy Chúa, xin cho con luôn có một thái độ sẵn sàng trong cuộc sống hiện tại để dù sống hay chết con luôn sống xứng đáng là người con của Chúa và sống trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.

Thứ Tư

Bài Ðọc I

Cl 1,1-8

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô do ý định của Thiên Chúa, và anh Timôthêu, kính gửi các thánh ở Côlôxê, và anh em tín hữu trong Ðức Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em.

Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa, là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi nghe biết lòng tin của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, và lòng yêu mến của anh em đối với tất cả các thánh. Chúng tôi cảm tạ vì niềm hy vọng dành cho anh em trên trời, mà anh em đã nghe biết trong lời chân thật của Tin Mừng. Tin Mừng đó đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ, sinh hoa kết quả và gia tăng nơi anh em, từ ngày anh em đã nghe và nhận biết ơn Thiên Chúa trong chân lý. Như anh em đã thụ giáo cùng Êpaphra là đồng liêu rất yêu dấu của chúng tôi, là kẻ trung tín giúp việc Ðức Giêsu Kitô thay cho chúng tôi. Ông cũng đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu mến của anh em trong Thánh Thần.

Phúc Âm

Lc 4,38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

SUY NIỆM

RAO GIẢNG TIN MỪNG

Có một sự liên hệ với nhau trong bài đọc 1 và bài trích Phúc âm, đó là, cả hai cùng nói đến việc rao giảng Tin mừng. Thật vậy trong bài Phúc âm Chúa Giêsu nói: Ngài “còn phải rao giảng Tin mừng cho các thành khác”. Còn trong bài đọc 1, thanh Phaolô bày tỏ niềm vui khi Tin mừng đến với các tín hữu ở Côlôxê.

Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng cho mọi người. Thánh Phaolô và các Tông đồ cũng đi khắp nơi rao giảng Tin mừng. Hình ảnh rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu và các Tông đồ trong Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở tôi về sứ mạng rao giảng tin mừng của tôi. Thật vậy, là một Kitô hữu, là một người môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu cũng mời gọi tôi rao giảng Tin mừng cho mọi người. Vậy, tôi đã làm gì để đáp lời mời gọi rao giảng Tin mừng của Chúa? Tôi sẽ sống như thế nào để đem Tin mừng của Chúa đến cho tha nhân?

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn Chúa để đời sống của con là lời rao giảng và chứng nhân Tin mừng cho những người xung quanh. Amen.

Thứ Năm

Bài Ðọc I

Cl 1,9-14

Anh em thân mến, từ ngày chúng tôi nghe biết về anh em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin cho anh em được đầy sự hiểu biết thánh ý Chúa, với tất cả sự khôn ngoan và sự thông hiểu thiêng liêng, để anh em ăn ở xứng đáng đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi sự, và sinh hoa kết quả trong mọi việc lành, cùng phát triển trong sự nhận biết Thiên Chúa. Ðược củng cố bằng một sức mạnh dồi dào, chiếu theo quyền năng cả sáng của Người, anh em nhẫn nại và vui mừng khoan dung trong mọi sự. Anh em cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Người, trong Ngài chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Ngài, và được ơn tha tội. 

Phúc Âm

Lc 5,1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

SUY NIỆM

TÌNH LIÊN ĐỚI

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gởi cho các tín hữu Côlôxê hôm nay gợi lên cho tôi một hình ảnh rất đẹp giữa tình người với nhau trong niềm tin vào Chúa. Hình ảnh này được thể hiện qua những nét sau đây:

– Thánh Phaolô viết: “Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em”. Cầu nguyện cho nhau là một sự liên hệ thân tình của Thánh Phaolô với các kitô hữu.Trong cuộc sống, tôi có liên hệ với tha nhân ở nhiều khía cạnh,  nhiều lãnh vực. Liên hệ với nhau để nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau và bổ túc cho nhau để cùng nhau sống tốt. Đời sống đức tin cũng rất cần sự quan tâm nâng đỡ, và khích lệ nhau để đức tin trở nên vững mạnh và trổ sinh hoa quả tốt đẹp. Lời của Thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi quan tâm và liên hệ với tha nhân trong đời sống đức tin và trong việc cầu nguyện cho người khác. Tôi đã nhớ và cầu nguyện cho tha nhân chưa?

– Thánh Phaolô khuyên nhủ và nhắc nhở mọi người: “Cảm tạ Thiên Chúa”. Qua việc kêu gọi này, Thánh Phaolô đã giới thiệu Chúa cho tha nhân và mời gọi mọi người đến với Chúa. Lời của Thánh Phaolô hôm nay cũng là lời nhắc nhở tôi giới thiệu Chúa cho tha nhân. Thật vậy, mời gọi người khác đến với Chúa, biết ơn Chúa và cảm tạ Chúa là một việc làm quan trọng và cần thiết. Tôi đã nhận ra tình yêu và ơn lành của Chúa, thật tốt đẹp khi tôi mời gọi người khác làm một điều tốt lành mà tôi đã hiểu biết và đón nhận. Vậy trong cuộc sống của mình, tôi đã mời gọi người khác đến với Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống tình liên đới với tha nhân trong đời sống đức tin và việc cầu nguyện và những việc lành phúc đức. Xin ban cho con ơn Chúa để con can đảm làm chứng cho Chúa và mời gọi tha nhân đến với Chúa bằng chính đời sống của con trong cuộc sống thường ngày. Amen.

Thứ Sáu

Bài Ðọc I

Cl 1,15-20

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Phúc Âm

Lc 5,33-39

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.

SUY NIỆM

SỰ SỐNG THẦN LINH

Lời giáo huấn của Thánh Phaolô trong bài đọc 1 hôm nay là một xác tín cho tôi biết rằng: Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, muôn vật được tạo thành. Với Đức Kitô, vạn vật giao hòa với Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Giêsu Kitô là nguồn sống cho tôi và cho toàn thể nhân loại.

Con người chỉ sống có ý nghĩa khi thấu hiểu giá trị của đời mình. Vì thế, Lời Chúa giúp cho tôi nhận ra sự liên hệ thiêng thánh của tôi với Thiên Chúa. Lời Chúa cũng giúp cho tôi nhận ra ý nghĩa của đời mình để tôi sống xứng đáng với giá trị của mình.

Tôi mang hình ảnh của Thiên Chúa, vậy tôi sống thế nào để giới thiệu cho tha nhân hình ảnh của Thiên Chúa qua đời sống của tôi? Khi tôi sống yêu thương là lúc tôi giới thiệu hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương. Khi tôi sống không tốt cũng là lúc tôi giới thiệu một hình ảnh xấu về Thiên Chúa cho người khác.

Tôi đã đón nhận nguồn sống nơi Thiên Chúa, vậy, tôi đã quí trọng và tôi đang nuôi dưỡng sự sống thần linh ấy như thế nào trong đời sống của tôi? Tôi có giữ liên hệ thiêng thánh với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, hay tôi đã đánh mất tương quan thiêng thánh với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng: con là con của Chúa và mang hình ảnh của Chúa, để mỗi ngày con sống xứng đáng với phẩm giá của mình và giới thiệu hình ảnh Thiên Chúa tốt lành yêu thương cho tha nhân bằng đời sống của con.

Thứ Bảy

Bài Ðọc I

Cl 1,21-23

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ và thù nghịch trong tư tưởng và trong hành động xấu xa. Nhưng hiện nay, Thiên Chúa đã giao hoà anh em trong xác thịt của Ðức Kitô, nhờ cái chết của Người, làm cho anh em nên thánh thiện, tinh tuyền, không có gì đáng trách trước mặt Người, miễn là anh em được xây dựng, kiên trì trong đức tin, bền vững và không lay chuyển khỏi lòng trông cậy vào Tin Mừng, mà anh em đã được nghe biết và đã được loan báo cho mọi tạo vật dưới bầu trời, là Tin Mừng mà chính tôi, Phaolô, là người phục vụ.

Phúc Âm

Lc 6,1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

SUY NIỆM

ĐỨC KITÔ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA TÔI

Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay giúp cho tôi ý thức Đức Kitô có một vai trò quan trọng trong đời sống của tôi. Bởi vì, khi tôi rời xa Chúa, Đức Kitô đưa tôi đến gần Thiên Chúa. Khi tôi phạm tội và bất trung, Đức Kitô là “Đấng Trung Gian” để tôi giao hòa với Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, tôi được sống trong ân sủng và ơn nghĩa với Thiên Chúa. Và chính Đức Kitô ban cho tôi sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở tôi đến với Đức Kitô, kết hiệp với Đức Kitô và kín múc nguồn ơn sủng nơi Đức Kitô qua việc nghe Lời Chúa và cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ, qua việc lãnh nhận các bí tích để giao hòa với Thiên Chúa và sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở tôi luôn biết cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho tôi Đức Kitô là nguồn mạch mọi ân sủng trong đời sống của tôi.

Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở tôi trở nên một người đem đến bình an và niềm vui cho những người chung quanh khi tôi sống tốt và làm những việc tốt đẹp cho tha nhân, cũng như Đức Kitô đã đem đến cho tôi những điều tôt đẹp.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn Chúa để mỗi ngày con sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, để mỗi ngày con trở nên giống Đức Kitô và đem Đức Kitô đến cho tha nhân. Amen.